Energetické bloky na spalování biomasy

Jedná se o typové řešení energetických bloků s parním kotlem o výkonové řadě 10 až 60 t páry/hod.

Parní kotel je dodáván jako komplet včetně nezbytných technologií jako doprava paliva a palivové hospodářství, popelové hospodářství. K dodávce kotle patří veškerá propojovací potrubí a armatury, které jsou potřeba pro spolehlivý a bezpečný provoz.  Přehřátá pára vyrobená v parním kotli je přiváděna do kondenzační turbíny s regulovaným odběrem, která sestává z protitlakého stupně a kondenzačního stupně. Součástí strojovny je kondenzátní hospodářství, chlazení a vývod do rozvoden vysokého napětí.


Celý energetický blok dodáváme jako typové řešení a modifikujeme dle požadavků na místní požadavky zákazníka.