Energetické bloky na spalování fosilních paliv

Nabízíme řešení energetických bloků na fosilní paliva s parním kotlem o výkonové řadě 10 až 80 t páry/hod.

Parní kotel je navrhován s ohledem na typ paliva. Celý energetický blok je doplněn o systém čistění spalin, popř. odsíření a další nezbytné technologie pro dosažení emisních limitů. Vyrobenou přehřátou pára přivádíme do kondenzační turbíny s regulovaným odběrem, která sestává z protitlakého stupně a kondenzačního stupně.

Celý energetický blok dodáváme jako typové řešení a modifikujeme dle požadavků na místní požadavky zákazníka.