Energetické bloky s plynovými motory

Ve spolupráci s výrobci plynových motorů nabízíme řešení energetických bloků s využitém plynových motorů a spalinových výměníků. Jedná se modulární řešení a každý stupeň motorgenerátoru je dodáván o výkonech 4 – 10 MWe.

Uvedené motorgenerátory pak přes spalinové výměníky dodávají přehřátou páru do kondenzační turbíny. Celý energoblok je pak vybaven systémy úpravy vody, chlazení, vyvedením výkonu atp.  Celkový energo blok dosahuje vysoké elektrické účinnosti.

Uvedené modulární systémy nabízíme ve výkonovém rozpětí 10 až 50 MWe.