Rekonstrukce v energetice

Jsme renomovaným výrobcem parních kotlů s tradicí přes 200 let. Během let vývoje svých vlastních kotlových zařízení společnost získala mnoho zkušeností s výrobou, uváděním do provozu i s provozem samotným. Proto jsme schopni provozovatelům kotlů teplárenského a elektrárenského typu zajistit opravy a rekonstrukce jejich stávajících zařízení v plném spektru možných služeb. Počínaje zjištěním zbytkové životnosti, konče rozsáhlými rekonstrukcemi a modernizacemi formou „na klíč“.

Rekonstrukce kotlových zařízení zahrnují například:

  • úpravy a modernizace hořákových spalovacích systémů
  • modernizace regulace a řízení spalovacích procesů kotlů
  • rekonstrukce a úpravy netlakových částí kotlů
  • modifikace vzduchovodů a spalinových traktů
  • řešení čištění zanášených ploch
  • rekonstrukce a opravy tlakových částí kotlů, i v souvislosti se zvýšením účinnosti kotle