Konference „Kotle a energetická zařízení“

Společnost PBS Brno byla již tradičně zastoupena na XXV. mezinárodní konferenci „Kotle a energetická zařízení“, která se konala ve dnech 14.3. - 16.3. 2016 v prostorách hotelu Voroněž v Brně. Tato konference nabízí pravidelné setkávání odborníku z oblasti energetiky, jak výrobců hlavních energetických zařízení, tak i dodavatelů příslušenství. V celkovém počtu 330 účastníků tvořili velkou skupinu provozovatelé tepláren a elektráren, pro které byly informace jednotlivých přednášejících velmi cenné. Společnost PBS Brno patří dlouhodobě mazi hlavní partnery této konference. Náš zástupce zajišťuje organizaci a odborné vedení jedné sekce konference.

Více o konferenci se dozvíte zde.