Waste to Energy

Další aktivní účastí bylo vystoupení zástupců společnosti na 8. ročníku mezinárodní odborné konference „Waste to Energy 2016 - Energetické využití odpadu“, která se konala ve dnech 31. března a 1. dubna 2016 v Praze. Společnost PBS Brno představila produktovou řadu zaměřenou na spalování vytříděných odpadů v roštových kotlích spolu se spalováním odpadů ve fluidních kotlích. Společnost se prezentovala jako komplexní dodavatel technologického řešení včetně přípravy paliva, energetického využití a následného čištění spalin na nejpřísnější parametry dané evropskou legislativou. Nová produktová řada kotlů zaměřená na využití odpadů v energetice vychází ze dvou úspěšných referencí Pforzheim a Wicker (Spolková republika Německo), které jsou bez problémů v provozu již od roku 2006.
Předpokládáme, že společnost PBS Brno naváže na tyto projekty úspěšnou realizací projektů v Anglii či Turecku, kam se v současné době obdobné projekty nabízí. 

Více o konferenci se dozvíte zde.