Certifikáty a oprávnění

Naše firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, který se snažíme beze zbytku naplňovat a udržovat. Dále jsme držiteli oprávnění pro provoz kotlů, zkoušek na vyhrazených tlakových zařízení k montáž a další. Níže uvádíme seznam některých vybraných oprávnění.

  • Certifikát pro funkci Manažer kvality
  • Osvědčení o absolvování Kurzu svářečského inženýra - IWE
  • Certifikát o splnění norem dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001: 2005
  • Osvědčení k činnosti: obsluha kotlů
  • Osvědčení k činnosti: revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení
  • Osvědčení k činnosti: stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení
  • Osvědčení k činnosti: stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení
  • Osvědčení k činnosti: revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení