Politika kvality

První brněnská strojírna, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost, která působí zejména v oblasti průmyslové a komunální energetiky. Strategie rozvoje společnosti je orientována na poskytování produktů a služeb, které svojí kvalitou, spolehlivostí a šetrností vůči životnímu prostředí, splňují náročné požadavky zákazníků. Společnost svojí aktivitou navazuje na tradici značky PBS, která se datuje od roku 1814 a řeší potřeby tuzemských i zahraničních zákazníků.
 
Vyhlášením své Politiky kvality a environmentu se zavazujeme k procesu neustálého zlepšování systému managementu kvality a environmentu, prevenci znečišťování a rovněž i k plnění relevantních požadavků právních předpisů a jiných požadavků, které se dotýkají podnikatelské aktivity společnosti.

Vedení První brněnské strojírny, a.s. stanovilo a prosazuje tuto politiku kvality, která navazuje na vyhlášenou dlouhodobou strategii:

Našim prvořadým záměrem je vytvářet předpoklady pro zvyšování spokojenosti a důvěry našich tuzemských i zahraničních zákazníků.
 
Trvale usilujeme o plnění požadavků zavedeného a uplatňovaného systému managementu kvality a environmentu včetně monitorování a vyhodnocování environmentálních cílů a hledáme cesty neustálého zvyšování jeho efektivnosti a prevenci znečištění.
 
Budujeme úspěšnou společnost ve svém oboru, což v podmínkách volné soutěže znamená, že se opíráme o kvalifikované a firmě oddané zaměstnance.
 
Vytváříme a uplatňujeme systém evidence environmentální legislativy jako účinný prostředek dodržování všech platných předpisů a jejich požadavků na ochranu životního prostředí.
 
Naši profesní úspěšnost trvale posilujeme stabilizací okruhu vybraných subdodavatelů, splňujících nejnáročnější požadavky na kvalitu podstatných hmotných dodávek a služeb a respektujících zásady ochrany životního prostředí.
 
Dlouhodobě vytváříme předpoklady pro zvyšování produktivity a efektivnosti práce a osobní spokojenosti všech zaměstnanců společnosti.
 
Perspektivní rozvoj společnosti stavíme na trvalém růstu profesní zdatnosti zaměstnanců včetně zvyšování jejich povědomí a znalostí v oblasti ochrany životního prostředí a vytváření příznivých podmínek pro vysokou úroveň jejich pracovního nasazení.
 
U každého zaměstnance posilujeme vědomí jeho transparentního podílu osobní odpovědnosti na dosažení kvalitního výstupu pro konečného zákazníka a snižování dopadů činností společnosti na životní prostředí.
 
 
Odpovědnost vedení :

-  vytvářet podmínky pro rozvoj společnosti, realizaci strategie a politiky kvality a environmentu
-  realizovat a vyhodnocovat QEMS
-  zabezpečit potřebné zdroje pro realizaci firemních záměrů v oblasti zabezpečování kvality produktů a environmentálních cílů
 
Odpovědnost zaměstnanců :

-  dodržovat stanovené postupy QEMS
-  osobní odpovědnost za kvalitu odvedené práce a podílu na snižování dopadů vlastní činnosti na životní prostředí
-  aktivní přístup k rozvoji společnosti