Průmyslové kotleSvým zákazníkům dodáváme kotle již 200 let. Nabízíme energetické kotle vlastní konstrukce, na různé druhy paliv a pro různé energetické aplikace. Mezi hlavní produktové linie patři roštové kotle na spalování paliv z obnovitelných zdrojů a fosilních paliv, spalinové kotle a partnerská licenční technologie fluidních kotlů.

Technické a konstrukční řešení je postupně inovováno s ohledem na provozní výsledky našich realizovaných projektů.  Zároveň probíhají i inovační programy za podpory EU pro řešení spalování nových druhů paliv obnovitelných zdrojů ( fytomasa, rostlinné pelety, kaly z čistíren odpadních vod atp.) a to i na bázi fluidního spalování. V oblasti klasických fosilních paliv nabízíme řešení s nízko emisními hořáky nebo ve spolupráci s partnery licenční technologie fluidních kotlů. Mezi poslední inovace patří kotel na spalování vytříděného komunálního odpadu.