Servisní činnosti kotlů

Díky dvousetleté zkušenosti s výrobou široké palety kotlů vlastní konstrukce a realizaci řady energetických projektů se řadíme mezi špičkové dodavatele servisních a projektových služeb v oblasti energetiky.

V rámc​i servisních činností zajišťujeme:

  • Provedení tepelného výpočtu kotle a energetických zařízení
  • Vypracování studií proveditelnosti rekonstrukce zařízení kotlů
  • Rekonstrukce zařízení kotlů a příslušenství
  • Technické pomoci při vyhodnocení stavu provozovaných kotlů
  • Dodávka náhradních dílů pro kotle
  • Chemické čištění nových a provozovaných kotlů a průmyslových zařízení
  • Profukování rekonstruovaných kotlů a parovodů
  • Konzervace energetických a průmyslových zařízení
  • Technická pomoc při zprovoznění nových a rekonstruovaných zařízení našimi najížděcími techniky
  • Školení pracovníků objednatele pro externí zákazníky