Reference

Přehled našich zakázek najdete zde.

Plzeňská Energetika - ČR, 2015

Kompletní rekonstrukce kotelny formou "na klíč" a výstavba kotle K7. Dílo zahrnovalo demoliční a stavební práce, dodávky a montáž technologie, včetně elektro a řídicího sytému. Zakončeno bylo úspěšnou kolaudací.

Výkon kotle (t/h): 25
Tlak páry (MPa): 1,4
Teplota páry (°C): 300

Třebovice DeNOx - ČR, 2015

Provedení primárních a sekundárních opatření na bázi SNCR. Úprava vzduchového režimu, utěsnění mlýnů, výměna hořáků, instalace systému SNCR.

Výkon kotle (t/h): 80
Tlak páry (MPa): 12,75
Teplota páry (°C): 500

Modernizace hnědouhelné kotelny, dodávka horkovodních kotlů a rovodů tepla, ČR 2015

Kompletní výstavba horkovodní kotleny o výkonu 8MWt vč, rozvodů
tepla a rekonstrukcí výměnikových předávacích stanic.

Výkon kotle (MWt): 8
Horkovodní kotelna na plyn

Mariánské Lázně, teplárna - ČR, 2014

Podepřený roštový kotel spalující štěpku se dvěma chlazenými
membránovými tahy a dvěma nechlazenými plechovými tahy.
Instalována recirkulace popílku a spalin. 

Výkon kotle (t/h): 12
Tlak páry (MPa): 3,4
Teplota páry (°C)397

MONDI Štětí - ČR, 2013

Oprava tlakového celku kotle. Výměna částí výparníku, části
přehříváků a oprava závěsných trubek.

Výkon kotle (t/h): 130
Tlak páry (MPa): 9,3
Teplota páry (°C)535

Žarnovica - SR, 2013

Podepřený roštový kotel spalující dřevní štěpku nebo mix dřevní štěpky a pelet ze slámy. Spalování probíhá na vibračním, vodou chlazeném roštu. Kotel má tři membránové tahy
a dva nechlazené plechové tahy. Je použita recirkulace popele a spalin.

Výkon kotle (t/h): 40
Tlak páry (MPa): 6,9
Teplota páry (°C)470

Domoradice, parní kotel - ČR, 2011

Kompletní dodávka kotelny. Podepřený kotel spalující štěpku s
pásovým roštem, tři membránové tahy a dva plechové
nechlazené. Instalace recirkulace popílku a spalin. Dodávka
sušárny paliva.

Výkon kotle (t/h): 35
Tlak páry (MPa): 6,9
Teplota páry (°C)470

Kutná Hora, parní kotel - ČR, 2011

Parní kotel spalující slámu na přesuvném roštu. Tři vertikální
membránové tahy a jeden nechlazený plechový. Čištění spalin
pomocí tkaninového filtru.

Výkon kotle (t/h): 30
Tlak páry (MPa): 4
Teplota páry (°C)400

Krnov, teplárna, parní kotel - ČR, 2009

Parní kotel spalující štěpku na pásovém protiběžném roštu.
Kotel má dva chlazené membránové tahy a dva plechové
nechlazené tahy. U kotle je použita recirkulace popele a spalin.

Výkon kotle (t/h): 35
Tlak páry (MPa): 3,75
Teplota páry (°C)475

Elektrárny Opatovice, Chrudim, horkovodní kotel - ČR, 2005

Plynový horkovodní kotel.

Výkon kotle (MW): 35
Tlak páry (MPa): -
Teplota páry (°C): 100

Pforzheim, teplárna - DE, 2005

Parní kotel spalující kontaminovanou dřevní štěpku. Vč. čištění
spalin, recirkulace popela atp.

Výkon kotle (t/h): 52,5
Tlak páry (MPa): 6,2
Teplota páry (°C)450

BMKW Wicker - DE, 2005

Parní kotel spalující kontaminovanou dřevní štěpku. Vč. čištění
spalin, recirkulace popela atp.

Výkon kotle (t/h): 55
Tlak páry (MPa): 6,7
Teplota páry (°C)450

VIPAP VIDEM Krško - SLO, 2002

Parní spalinový kotel vč. vlastních hořáků na zemní plyn.

Výkon kotle (t/h): 60
Tlak páry (MPa): 4,5
Teplota páry (°C)450

Mapa instalací zde.