Naši zaměstnanci nezištně pomáhají

Společnost PBS Velká Bíteš se dlouhodobě angažuje v aktivitách, které spadají do společenské odpovědnosti. V letošním roce PBS Velká Bíteš opětovně získala 1. místo v Ceně hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
Jedním ze zařízení, které PBS Velká Bíteš finančně podporuje, je Dětské středisko Březejc pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením. Nad rámec finančního sponzoringu se vypravili v pátek 12. května 2017 dobrovolníci z řad zaměstnanců PBS na pomoc při úklidu pracoviště Březejc, Centrum Kociánka.
 
Věříme, že tyto aktivity jsou inspirující nejen pro naše zaměstnance, ale i pro ostatní firmy.