Předáváme zkušenosti v Kolumbii

Minulý týden byli zástupci Divize letecké techniky na služební cestě v Kolumbii.
Cílem cesty bylo zaškolení servisních pracovníků letectva kolumbijské armády.
Školení probíhalo na vojenské základně Melgar, kde bylo proškoleno 14 servisních pracovníků na údržbu našich PEJ Safír 5K/G MI ve vrtulnících MI-17.
Součástí školení byla rovněž možnost záměny PEJ Safír 5K/G MIS za ukrajinskou AI-9V.
Absoloventi školení získali certifikát opravňující k údržbě našich PEJ.