CSR - společenská odpovědnost PBS

Naše společnost se pomocí nástrojů CRS „Corporate social responsibility“ snaží přispět ke zlepšení svého okolí. Odpovědnost naší firmy tvoří několik oblastí: ekonomická, sociální, oblast týkající se životního prostředí a taktéž oblast podnikání.
 
CSR - společenská odpovědnost PBS
PBS jako společensky odpovědná firma
Naše společnost se snaží jít příkladem ostatním firmám. Chceme motivovat a ukazovat cestu, jak se stát společensky odpovědnou firmou v kraji Vysočina.  V posledních letech jsme získali několik ocenění za společenskou odpovědnost od Hejtmana kraje Vysočina.
Naše společnost naplňuje definici etického chování, udržuje ekonomický růst společnosti a zlepšuje kvalitu života našich zaměstnanců. Dlouhodobě pracujeme na upevnění našich pozic na trzích v České republice i v zahraničí.

PBS Velká Bíteš je zřizovatelem Střediska praktického vyučování (SPV).  Tento právnický subjekt vznikl v roce 2008. PBS se tímto krokem snaží vychovávat své budoucí zaměstnance. Zastřešujeme dva obory a to: Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Absolventi mají možnost po dokončení studia nastoupit do PBS Velká Bíteš.

Sociální oblast
Cílem firemní filantropie je dodržování lidských práv i pracovních standardů. Snažíme se sponzorovat, byť i menšími částkami, co nejvíce sdružení a neziskových organizací. 
PBS Velká Bíteš se snaží o odpovědný přístup ke svým zaměstnancům a jejich rodinám.  Umožňujeme individuální plány vzdělávání a školení. 
Každoročně se také koná společenská akce „Setkání zaměstnanců“, kde se vyhodnocují nejlepší zlepšovatelé a zaměstnanci. 
Naše společnost poskytuje široké spektrum nefinančních benefitů. V rámci finančních výhod se snažíme o rovnoměrné odměňování zaměstnanců. Nabízíme speciální programy pracovní doby pro zaměstnance, kteří pečují o nezletilé či bezmocné.
V rámci společenské odpovědnosti organizujeme také akce, kterých mohou využít zaměstnanci, bývalí zaměstnanci anebo široká veřejnost.

Podnikání
Pro své obchodní partnery pořádáme Slavnostní raut, který se koná při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Naše společnost také podporuje Základní školu Velká Bíteš, Speciální ZŠ Velká Bíteš, Základní uměleckou školu VB a další školy v okolí. Školy příspěvky mohou využít na určité projekty, výchovné programy, vybavení heren a učeben a podobně. 
PBS Velká Bíteš podporuje mnoho dalších neziskových organizací ve Velké Bíteši a okolí. Ať už se jedná o seniorská zařízení, fond ohrožených dětí nebo různá sdružení pro zdravotně postižené. 
Podporujeme mnoho uměleckých složek od hudebních po taneční soubory. 
PBS Velká Bíteš také přispívá do oblasti sportovní, již třetím rokem jsme pořádali akci PBS Sportuje a dále finančně podporujeme mnoho sportovních akcí, např. Zlaté kolo Vysočiny na Rudě, Zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou a podobně. 
Finančně podporujeme také fotbalový klub ve Velké Bíteši.

Ekologie 
Z hlediska ekologické odpovědnosti se snažíme chránit využívané přírodní zdroje a zajišťujeme také produkci, která je šetrná k životnímu prostředí. 
Naše slévárna využívá k výrobě odlitků nakupovaný kovový odpad, který odpovídá specifickým jakostem a chemickému složení.
Provádíme rekonstrukci odpadních vosků pro výrobu voskových modelů. Opětovně používáme přepravní bedny pro balení a přepravu dílců k našim zákazníkům.
Mezi další ekologické akce patří například rekonstrukce čistírny odpadních vod, sanační opatření, či přechod na zemní plyn. 
Naše společnost nakupuje výrobky  primárně od firem, které mají zavedený systém ISO 14001, jenž se týká environmentálního managementu. 


P6095127.JPG