DPL se podařilo vyvinout slitinu, díky které mají rozvlákňovací disky asi o třetinu delší životnost

Koncem června 2019 byl na Divizi přesného lití (DPL) ukončen grantový projekt s označením FV10699. Zabýval se vývojem nových odlitků ze superslitin na bázi kobaltu a niklu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo navrhnout a provozně otestovat především nové typy slitin pro výrobu rozvlákňovacích disků, které se používají při výrobě skelné vaty.
DPL se podařilo vyvinout slitinu, díky které mají rozvlákňovací disky asi o třetinu delší životnost
Rozvlákňovací disky pracují při teplotách až 1050 °C. Takto vysoké teploty se samozřejmě negativně podílení na životnosti těchto typů odlitků. U standardně používaných slitin bylo doposud dosahováno životností v rozmezí 250 až 300 provozních hodin. Poté bylo nutné rozvlákňovací hlavu demontovat a nahradit novou.
Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2016 a končil v roce 2019, bylo nalézt takové slitiny, které by bylo možné použít při výrobě rozvlákňovacích disků tak, aby se zvýšila životnost těchto odlitků alespoň o 20 %.

DPL při řešení tohoto projektu úzce spolupracovala s Ústavem fyziky materiálů Akademie věd ČR a UJP Praha. Spolupráce spočívala v řešení problematiky testování nových materiálů a provádění materiálových zkoušek. Celkem bylo v projektu navrženo a testováno několik slitin, a to jak na bázi kobaltu, tak i niklu. Konkrétně se jednalo o slitiny 141I, 141J, 141Jap, Co-Stelit a Ursa-Stelit.

Během řešení projektu se nám také povedlo navázat spolupráci se Švýcarkou firmou Sager, u které docházelo k testování vyrobených rozvlákňovacích disků přímo ve výrobě, a nejen v laboratorních podmínkách.
Výsledkem celého projektu bylo navýšení provozní životnosti rozvlákňovacích disků na 350 až 380 hodin. Díky těmto poznatkům jsme aktuálně schopni našim zákazníkům nabídnout slitiny, které jsou schopny odolávat teplotám až 1050 °C a jejich životnost je okolo 350 hodin. Jedná se o významný pokrok v oblasti životnosti rozvlákňovacích disků.