CSE je klíčovou strukturou evropské kryogeniky

Členství nám mimo jiné přinese i užší kontakt s důležitými partnery v tomto odvětví.
CSE je klíčovou strukturou evropské kryogeniky
První akcí, které jsme se jako členové asociace zúčastnili, byly Evropské kryogenické dny 2023 v Darmstadtu, které CSE spolupořádala. Členství v asociaci dává členům nejen možnost užší vzájemné komunikace, ale také možnost prezentovat sebe a své produkty na komunikačních kanálech CSE.

Evropská kryogenická společnost byla založena 22. dubna 2015 s následujícími cíli:
  • posílit postavení kryogenních technologií v Evropě
  • reprezentovat evropské aktivity v oblasti kryogenních technologií na světových společenských, vědeckých, průmyslových a politických fórech
  • podporovat komunikaci a výměnu informací v oblasti kryogenních technologií
  • podporovat vzdělávání mladých výzkumných pracovníků v oblasti kryogenních technologií
  • sdružovat subjekty působící v oblasti kryogenních technologií a komunity potenciálních uživatelů s cílem stimulovat aplikace těchto technologiíV současné době jsou členy této asociace všichni významní evropští výrobci kryogenních technologií, stejně tak jako výzkumné a vývojové organizace, a další potenciální uživatelé kryogenních technologií.