Festival eBF 2018 aneb nákupčí nákupčím

Digitalizace zasahuje do všech oblastí byznysu a málokterá firma se bez ní obejde. Výjimkou není ani oddělení Centrálního nákupu v PBS. Aby naši nákupčí načerpali nové znalosti v oblasti elektronizace, vyrazili na začátku listopadu do Ostravy na Festival eBF 2018.
Festival eBF 2018 aneb nákupčí nákupčím
Ing. Karel Jaroměřský, ředitel centrálního nákupu

eBF 2018 je bez nadsázky největší odborné setkání na téma elektronizace firemního nákupu a veřejných zakázek.  Setkání organizuje společnost společnosti NAR marketing s.r.o., jejíž produkt PROEBIZ SYSTEM využíváme i u nás v PBS. 

Konference se zúčastnilo 487 účastníků ze 188 firem a 8 zemí.  Probíhaly přednášky v 6 sálech a postupně prezentovalo 80 přednášejících. Pro nákupčí je to opravdový svátek a už podle programové mapy bylo opravdu na co se těšit. Výběr přednášek byl opravdu pestrý, což může být na jednu stranu skvělé, ale na druhou stranu se občas dostanete do situace, kdy nevíte kam dřív skočit a kterou přednášku navštívit jako první. Proto jsme do Ostravy vyrazili ve trojici a témata si rozdělili dopředu, abychom si pak informace společně nasdíleli. 

Nejcennějším přínosem konference je předávání znalostí mezi nákupčími. Na žádné odborné konferenci nenarazíte na tak otevřenou a přátelskou atmosféru. Načerpáte tu velké množství nových informací a zároveň dostanete zpětnou vazbu, zda děláte svoji práci dobře. Všechno dohromady slouží jako skvělá inspirace a pomůže to s nastavením dalšího rozvoje nákupčího oddělení.

Jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů v části programu věnované firemnímu nákupu byla zkratka „VUCA“, kterou původně představila americká armáda po konci studené války. Jedná se o označení světa plného změn, rizik, neurčitosti, složitosti a nejednoznačnosti. Zdá se, že právě v takovém prostředí se nyní ocitá nejen nákup, ale i celá lidská společnost.

Tradiční téma elektronizace míří k vysoké míře automatizace. Dnešní doba je charakteristická svojí rychlostí, vše chceme mít „na jedno kliknutí“. Příkladem takové automatizace může být tzv. chatbot, což  je počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi. Komunikace s chatbotem probíhá víceméně stejně jako přes jinou messengerovou platformu. Napíšete prvotní zadání a chatbot si postupnými otázkami úkol specifikuje. A následně vám objedná požadovaný produkt. Role nákupčích je v tomto případě správa dat v systémech a plnění katalogů dle vyjednaných podmínek s dodavateli.

Dalším velkým tématem byla důležitost dat a jejich ochrana. Je více než jasné, že v budoucnu se z dat a informací stane nejhodnotnější komodita. Kdo jimi bude disponovat, bude mít konkurenční výhodu.
Novinkou na letošním eBF byla šestá scéna, kterou organizátoři umístili na prkna divadla loutek a na které jsme vystupovali i my z PBS. Naším tématem byla tvorba nákupních strategií. Vzhledem k místu, kde přednáška probíhala, jsme zvolili patřičný oděv - rozhodli jsme se prezentovat oblečeni ala první republika a vzdali tím hold 100 letům vzniku Československa.

Témata šesté scény byla zaměřená převážně prakticky. Na programu jste mohli najít přednášky jako: Vyjednávání s monopolními dodavateli, Jak komunikovat se zadavateli nákupních požadavků nebo Kde hledat úspory a řady dalších. Velký dík patří všem účinkujícím za to, že dokáží otevřeně mluvit o chybách. Nikdo si na nic nehrál. Atmosféra tak byla velmi otevřená a přátelská i ze strany publika.
Konference-Nakup-2018.jpg Zleva Ondřej Plechatý a Tomáš Fischer, strategičtí nákupčí

eBF vždy inspiruje, nabijí pozitivní energií a je zdrojem nových znalostí. A to je hlavním cílem podobných konferencí. Je dobré mít někoho, s kým můžete sdílet svoje zkušenosti. Zároveň je nutné dívat se dál, než za brány vaší mateřské společnosti. Z eBF jsme si také odnesli ponaučení, že změna je život a na všech úrovních procesu ve firmě je možnost něco zlepšit. Jak řekl jeden z přednášejících na závěr své emotivní prezentace - „Je to na nás, jak se s výzvami popereme. Důležité je vnímat své dodavatele i zákazníky a makat na sobě“.