Nově vyvinuté typy kol turbodmychadel míří na světové trhy

Dotace z OP PIK na výzkum a vývoj zvyšují konkurenceschopnost českých firem na světových trzích.

První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS), výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky a přední evropská slévárna přesného lití, získala díky inovativnímu řešení pokročilou technologii přesného lití a zavedla sériovou výrobu nově vyvinutých typů kol turbodmychadel. Nová technologie je v České republice zcela inovativní a unikátní a odpovídá na výzkumné a vývojové trendy ve světě. Vzešla z úzké spolupráce výrobního podniku a Akademie věd České republiky s využitím její špičkové Výzkumné infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (IPMinfra). Celý pokrok pak vedl k podstatnému navýšení produkce, exportu a ziskovosti výroby PBS. Dotace společnost čerpala v programu Aplikace, zaměřeném na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 
Nově vyvinuté typy kol turbodmychadel míří na světové trhy
Projekt se zaměřil na vývoj řešení, které za použití pokročilejších technologií přesného lití niklových superslitin umožnilo cíleně měnit jejich strukturu a tím i mechanické vlastnosti. Zvýšila se tedy užitná hodnota odlitku bez nutnosti měnit základní materiál. Projekt tak komplexně vyřešil interakci mezi technologickým procesem přesného lití niklových superslitin a výslednou strukturou a mechanickými vlastnostmi odlitku. „Během řešení projektu jsme vyvinuli 38 nových typů odlitků, které se na základě úspěšných výsledků vývoje podařilo uvést do sériové výroby. Jednalo se o odlitky pro zahraniční firmy z Německa, Švýcarska, Indie, Ruska a USA. Nové technologie jsme využili také pro zefektivnění a zkvalitnění stávající výroby radiálních kol turbodmychadel a lopatek turbodmychadel. Zároveň jsme získali další významné poznatky o materiálových vlastnostech jednotlivých použitých superslitin. To vše přineslo další zvýšení prestiže našeho podniku a jednodušší průnik na nové trhy“ říká profesor Karel Hrbáček, manažer výzkumného projektu PBS, a doplňuje: „Celkovým výsledkem projektu pak bylo podstatné navýšení produkce, zvýšení ziskovosti výroby, exportu a zaměstnanosti.“ 

PBS čerpala dotace z programů podpory OP PIK Aplikace. „V programech Aplikace, zaměřených na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, získalo podporu 781 projektů v celkové hodnotě přes devět a půl miliardy korun. A proplaceno v nich již bylo téměř čtyři miliardy korun. Nová příležitost pro firmy získat v této oblasti podporu bude v září, kdy je v tomto programu plánovaná nová výzva,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace (API), která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace. 

PBS Velká Bíteš se zabývá vývojem, výrobou a testováním turbínových pohonných jednotek pro letectví a energetiku. Je také přední evropskou slévárnou přesného lití, dodavatelem galvanických povrchových úprav a vysoce přesného obrábění. Nabízí výrobky a služby špičkové technické kvality s vysokou spolehlivostí a přidanou hodnotou zohledňující potřeby a specifika konkrétních zákazníků. Společnost většinu své produkce exportuje do více než 40 zemí světa. S více než 700 zaměstnanci patří v regionu Vysočiny mezi nejvýznamnější zaměstnavatele. 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Kontakt pro média: 
Agentura pro podnikání a inovace                    
Jana Náchodská                            
Tisková mluvčí                                    
jana.nachodska@agentura-api.org
M: +420 721 043 400    

PBS
Ing. Marek Fiala
Ředitel marketingu
fiala.m@pbs.cz
T: +420 566 822 131 | M: +420 731 637 458


Tisková zpráva ke stažení v pdf zde