PBS Velká Bíteš - vítěz kategorie Společensky odpovědná firma

Naše společnost se podruhé za sebou umístila na 1. místě v kategorii velkých firem v soutěži o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Ucelený systém společenské odpovědnosti, který společnost PBS Velká Bíteš realizuje ve všech základních pilířích, ocenila odborná porota.
PBS Velká Bíteš  - vítěz kategorie Společensky odpovědná firma
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. „Zvyšující se zájem o soutěž mezi velkými i malými firmami, veřejnou správou měst i obcí nás přesvědčuje, že subjektům se sídlem na Vysočině nechybí smysl pro odpovědné chování vůči zaměstnancům, klientům, podnikatelskému i životnímu prostředí. Všichni ocenění jsou vzorem pro své okolí,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který zástupcům společnosti PBS Velká Bíteš předal krásnou originální skleněnou plastiku speciálně navrženou pro tuto soutěž.
 
PBS Velká Bíteš se pravidelně  zapojuje do firemního dobrovolnictví, podporuje mnoho subjektů v regionu, hlavně neziskové organizace, školy, školská a sociální zařízení, kulturní a sportovní spolky. Zastává odpovědný přístup v oblasti lidských zdrojů, realizuje podnikání udržitelné vůči životnímu prostředí. „Opětovné vítězství v soutěži o společenskou odpovědnost nás motivuje k dalšímu snažení v této oblasti. Usilujeme o podnikání postavené na sdílení hodnot mezi firmou a okolím, snažíme se realizovat naše činnosti tak, aby byly také přínosné či šetrné ke společnosti jako takové. Ceníme si tohoto vítězství a pro další rok budeme usilovat o obhájení první pozice,“ řekl Ing. Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s.