PBS obdržela Cenu TA ČR za nejlepší projekt aplikovaného výzkumu

Technologická agentura ČR (TA ČR) předala v minulém týdnu již posedmé ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Na Dni TA ČR, který je každoročně zahájen mezinárodní konferencí a vrcholí slavnostním předáváním prestižních Cen TA ČR za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností, převzal ocenění prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.

PBS obdržela Cenu TA ČR za nejlepší projekt aplikovaného výzkumu

Zdroj: mpo.cz

Den Technologické agentury ČR, který se konal pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, se uskutečnil ve čtvrtek 14. listopadu. Byl zahájen dopolední konferencí na téma Challenges for the Future, jež se věnovala budoucnosti výzkumu a technologického rozvoje a společenskému dopadu dalších inovací v tuzemském i globálním kontextu.

Vrcholem Dne TA ČR byl tradiční galavečere a již sedmý ročník předávání cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu tentokrát v historické budově Národního muzea. „Ceny TA ČR získají ty nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkum uplynulého roku. Ocenění má být určitou formou motivace pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je ve čtyřech kategoriích – Business, Partnerství, Spolupráce a Governance. O tom, komu poputuje pátá cena Český nápad, rozhodují sami hosté galavečera,“ konstatoval Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Odborná komise vybírala z třiceti tří projektů, které ze stovek dalších postoupily do užšího výběru.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. a Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. zvítězili v kategorii Business se společným projektem výzkumu a vývoje technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín.

Výsledkem projektu jsou provozně ověřené technologie, které budou zavedené do sériové výroby uvedených zařízení a byly vyvinuty pro přesné lití z takzvaných superslitin, v tomto případě příměsí kobaltu a niklu. Všechny typy nově řešených odlitků byly do jisté míry navzájem odlišné a během jejich vývoje bylo nutné uplatnit rozdílné postupy. Díky této rozdílnosti byl v podstatě získán velmi obsáhlý a souhrnný výrobní program pro výše popsané kategorie odlitků a všechny získané znalosti lze do budoucna s úspěchem implementovat při vývoji dalších. Jedná se o experimentální výzkum přesného lití, jehož užitečné výsledky umožňují sériovou výrobu nově vyvíjených turbodmychadel a plynových turbín.

Cenu TA ČR převzal za PBS prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. a prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. z Ústavu fyziky materiálů.

Více informací naleznete na potrálu BusinessInfo.cz: Na dni TA ČR byli oceněni nejlepší výzkumníci za rok 2019.
Rozhovor s Karlem Hrbáčkem je dostupný na webu Českého rozhlasu: Česká technologická agentura ocenila projekty roku.