Úspěšná zakázka PBS ENERGO - Projekt DEZA

PBS ENERGO, a.s. zrealizovala dodávku, instalaci, kompletní potrubní a elektro propojení s technologií zákazníka, zkoušky a uvedení do provozu parní protitlakové turbíny v provozu Energetika, společnosti DEZA a.s., Valašské Meziříčí. 
Úspěšná zakázka PBS ENERGO - Projekt DEZA
Autor článku: Ing. Jiří Patloka, Projektový manažer zakázky

Turbosoustrojí slouží především k redukci tlaku páry pro potřeby technologie společnosti DEZA a sekundárně za účelem výroby elektrické energie pro vlastní spotřebu. 
Dodané turbosoustrojí je tvořeno dvěma turbínovými moduly P16 a P6, které jsou upevněny na rychloběžné převodovky, každé z oběžných kol je letmo uloženo na pastorku převodovky. 

První turbínový modul (P36/P16)

První turbínový modul (P36/P16) je tvořen radiálně-axiálním oběžným kolem a je vybaven natáčivými statorovými lopatkami, které v automatickém režimu regulují průtok páry, která expanduje do odběru 16 bar(a). Regulace průtoku je plynulejší, pára není tolik škrcena ve vstupním ventilu a v režimech minimálních průtoků modul pracuje oproti klasické regulaci s vyšší účinností. Vzhledem k malému entalpickému spádu je řešení mimořádně vhodné, minimalizují se ztráty a zvýší se vnitřní účinnost stroje.

Druhý turbínový modul (P36/P6)

Druhý turbínový modul (P36/P6) s vyšším entalpickým spádem má také radiální oběžné kolo, pevné statorové lopatky a jednoduchou regulací škrcením regulačním ventilem. Pára v něm expanduje do odběru o tlaku 6 bar(a). Tento modul je i za provozu modulu P16 plně připojitelný či odpojitelný k přivazovanému generátoru pomocí automatické SSS spojky. Turbosoustrojí je tedy schopno pracovat i s nulovým odběrem páry 6 bar(a). Při změnách provozních režimů a připojení modulu P6 není nutné soustrojí odstavovat a znovu najíždět, což je z hlediska ekonomiky provozování výhodné.
Návrh a dodávka turbosoustrojí detailně odpovídá zadávací specifikaci a provozním požadavkům zákazníka na jednotlivé režimy s dosažením maximálních vnitřních účinností při jednotlivých provozních režimech stroje a s možností připojení nebo odpojení druhého modulu stroje bez odstavení celého turbosoustrojí.
Montáž a zkoušky u zákazníka proběhly v druhé polovině roku 2019, od ledna 2020 je soustrojí uvedeno do provozu.Základní parametry soustrojí – specifikace turbínových modulů:                                                        

Turbínový modul P36 / P16
Jmenovitý tlak vstupní páry na rychlouzavíracím ventilu                                37 bar (a)
Jmenovitá teplota vstupní páry na rychlouzavíracím ventilu                        360 °C
Jmenovitý tlak páry v protitlaku                                                                16 bar (a)
Hmotnostní průtok                                                                                90 t/h
Výkon na spojce mezi převodovkou a generátorem                                    3 940 kW
Jmenovité otáčky turbínového modulu                                                    18 517 min-1
Jmenovité otáčky pomaluběžného hřídele převodovky                                1 500 min-1

Turbínový modul P36 / P6
Jmenovitý tlak vstupní páry na rychlouzavíracím ventilu                                37 bar (a)
Jmenovitá teplota vstupní páry na rychlouzavíracím ventilu                        360 °C
Jmenovitý tlak páry v protitlaku                                                                6 bar (a)
Hmotnostní průtok                                                                                90 t/h
Výkon na spojce mezi převodovkou a generátorem                                    7 160 kW
Jmenovité otáčky turbínového modulu                                                    12 532 min-1
Jmenovité otáčky pomaluběžného hřídele převodovky                                1 500 min-1

Poháněný stroj – generátor
Jmenovitý výkon                                                                                     12 706 kVA
Činný výkon při cos φ =0,85                                                                    10 800 kW
Jmenovité napětí                                                                                 6 300 V
Jmenovitý proud                                                                                     1 164 A
Frekvence                                                                                             50 Hz
Otáčky                                                                                                 1 500 min-1

Celkový výkon na svorkách generátoru při max. průtoku páry oběma moduly    10 800 kW