Přesné odlitky nahrazují dříve složitě vyráběné komponenty

V současnosti je ve slévárenském průmyslu trendem přesné lití komplikovanějších odlitků s přesnou vnitřní strukturou, které tak nahrazují díly, jež byly v minulosti vyráběny jinými časově a finančně náročnějšími procesy jako frézování a obrábění. Především pro vysokojakostní odlitky používané v nejnáročnějších aplikacích jako je letecký nebo energetický průmysl.
 
Přesné odlitky nahrazují dříve složitě vyráběné komponenty
Keramická jádra mají uplatnění zejména při výrobě lopatek turbín, či někdy také pro vytvoření dutin u odlitků, jež nelze jinými metodami vytvořit. Důležitost keramických jader tkví především ve vytvoření chladících kanálků uvnitř lopatky pro zdokonalení funkčnosti turbíny. Materiály používané pro keramická jádra musejí splňovat řadu kritérií jako je vysoká kompaktnost se slitinami, pevnost při vysoké teplotě, prodyšnost a zpracovatelnost. Jádra na bázi křemenného skla se vyrábí vstřikolisováním keramické směsi a vosků do forem, kde se následní pálí v zásypu v keramických pouzdrech, během procesu vosk vyhoří a dochází ke vzniku keramické vazby. V segmentu přesného lití ze superslitin a ocelí je louhování keramických jader důležitou součástí. Tato technologie dokáže naprosto odstranit i velmi složitá keramická jádra, která by jinak nebylo možné odstranit, zejména u dílců s komplexními dutinami.

S rostoucí poptávkou po vyšší účinnosti a vyšším tahu a nižší spotřebě jsou turbíny vystavovány na vstupu motoru stále vyšším teplotám, ty mohou dosahovat až 1500 °C, což je téměř hraniční teplota tání materiálu lopatkových čepelí, důmyslné chladicí kanálky dokážou snížit teplotu materiálu na přibližně 1000 °C, jsou tak zásadní pro růst produktivity turbín. U lopatek musí být naprosto přesně dodržena geometrie tvaru křídla stejně jako vnitřních dutin, přesné lití a dokonalé vyčištění komponentu je proto zásadní. Tyto sofistikované komponenty ze superslitin na bázi niklu nacházejí uplatnění zejména v plynových turbínách a turbínách leteckých motorů.

Neustálý pokrok v technologii přesného lití keramických jader umožňuje vytvářet účinnější systémy chlazení a pozitivně tak ovlivňují efektivitu i životnost turbín vystavovaných velkým teplotním rozdílům. Slévárna společnosti PBS ve Velké Bíteši, louhuje pokročilou metodou autklávu zároveň vlastní patent na několik superslitin, i proto patří mezi nejlepší slévárny v Evropě.