Uvedli jsme na trh nový proudový motor PBS TJ80

Vzhledem k tomu, že i trh malých proudových motorů je stále více konkurenční, je nezbytné, abychom nejenom zlepšovali parametry našich stávajících motorů, ale abychom vyvíjeli i motory nové.
Vývoj TJ80 byl zahájen v roce 2014. V roce 2016 byly uskutečněny první testy motoru a v roce 2018 byla zahájena sériová výroba
Uvedli jsme na trh nový proudový motor PBS TJ80
Na základě poptávky trhu vznikl požadavek na vývoj nové pohonné jednotky, která bude splňovat následující
podmínky:
 
 • maximální optimalizace poměru výkonu a hmotnosti motoru
 • minimalizace čelního průřezu motoru
 • schopnost dosažení max. tahu náběhu motoru v řádu jednotek sekund
 • libovolná poloha pro start a provoz
 • mazání motoru palivem (bez samostatného olejového systému)

Nově vyvinutý motor s označením PBS TJ80 je tedy kladnou odpovědí na všechny výše uvedené požadavky.
Jedná se o jednohřídelový proudový motor s jednostupňovým radiálním kompresorem, prstencovou
souproudou spalovací komorou a jednostupňovou axiální turbínou.
TJ80.jpg
Motor je určen především pro létající prostředky se střední a krátkou dobou použití, zejména cvičné terče
a jiné bezpilotní prostředky (UAV).
Je konstruován jak pro aplikace startující ze země, tak ze vzduchu.
Umožňuje opakovaný start při rychlosti do 0,6 M a výšce do 6 000 m.

Kromě standartních výhod našich proudových motorů má PBS TJ80 některé další velmi dobré vlastnosti:
 
 • možnost provozu bez mazání olejem v palivu; resurs 2 hodiny
 • volitelná možnost automatického restartu motoru
 • libovolná pozice motoru při startu
 • akcelerace z volnoběhu na max. otáčky - max. 4 sec.
 • dosažení 95% otáček od pokynu start při rychlosti 0,4 M - max. 7 sekund
 • velmi dobré vlastnosti ve vysokých rychlostech a výškách

Podle předběžného zájmu našich stávajících i potenciálních nových zákazníků věříme, že se v blízké budoucnosti motor zařadí k nejdůležitějším produktům DLT.

Detailní informace o motoru PBS TJ80 najdete ZDE.