Ve středisku praktického vyučování začal nový školní rok

Opět tu máme měsíc září spojený nejen se začátkem nového školního roku 2018/2019, ale i s prostorem pro krátké zhodnocení výsledků žáků našeho odborného praktického střediska v předešlém školním roce.

 
Ve středisku praktického vyučování začal nový školní rok
U závěrečné zkoušky obstáli všichni žáci, kteří splnili veškeré studijní povinnosti a mohli se tak zkoušky zúčastnit. Získali výuční list, čtyři z nich se rozhodli dále pokračovat v nástavbovém studiu SOŠ J. Tiraye a ostatním nabídla PBS Velká Bíteš a PBS Turbo pracovní uplatnění. 

V letošním školním roce 2018/2019 jsme u nás opět přivítali nové žáky studijního oboru Obráběč kovů a oboru Mechanik – seřizovač.

Do prvního ročníku studijního oboru Obráběč kovů k nám nyní nastoupilo dvanáct žáků. Žáci dostali nabídku stipendia s následným závazkem setrvání po dobu tří let od vyučení ve společnosti PBS. Tyto žáky se snažíme motivovat k dosahování lepších studijních výsledků prostřednictvím čtvrtletního hodnocení, které je spojeno s odměnou těm nejlepším. Ti si budou moci vybrat z nabídky poukázek (např. fitness, kino, příspěvek na autoškolu, data do telefonu aj.). 

První ročník studijního oboru Mechanik-seřizovač navštěvuje sedmnáct žáků, kteří naše Středisko praktického vyučování navštěvují jen v prvním roce. Zbývající tři roky vykonávají praxi ve SOŠ J. Tiraye. I tyto žáky PBS motivuje k těm nejlepším studijním výsledkům nabídkou pracovního uplatnění a těm nejlepším nabízejí stipendium po celou dobu studia a přípravu na konkrétní specializované pracovní pozice v PBS. 
Ve druhém ročníku s námi pak pokračuje dvanáct žáků a ve třetím ročníku je jich rovněž dvanáct.
Celkem v tomto roce připravuje Středisko praktického výcviku na budoucí pracovní uplatnění 53 žáků, což je o dva více, než vloni.

Všem, zvláště pak těm nově příchozím, přejeme hodně dobrých studijních úspěchů, zájem o daný obor tak, aby se po vyučení stali součástí našeho týmu. Naším hlavním a společným cílem je i nadále udržovat dobré výsledky při vzdělávání mladé generace.

Bc. Aleš Janíček
ředitel Střediska praktického vyučování