cz

Významné projekty v energetickém sektoru

V letošním roce se PBS zaměřila v energetickém odvětví především na realizaci již uzavřených významných zakázek. Šlo o dodávku nového turbosoustrojí pro společnost Deza ve Valašském Meziříčí a také významné projekty kotle na biomasu a dvou kotlů na koksárenský plyn do Polska.
Polsko výrazně investuje do své energetické infrastruktury, což přináší velké příležitosti pro české firmy z tohoto odvětví. Ani přes kulturní a geografickou blízkost a rostoucí vzájemný obchod ale není jednoduché se v energetické branži v Polsku prosadit. V pozadí polské politické scény totiž převládá názor, že strategické závody a obory, k nimž energetika zcela jistě patří, by měly být v polských rukou. To může vstup českých firem na polský trh komplikovat. I přes to se navzdory těmto bariérám PBS daří se v Polsku prosadit.
 
Významné projekty v energetickém sektoru

První brněnská strojírna dodala do Polska dva kotle na spalování koksárenského plynu a jeden na spalování dřevní štěpky

Jaroslav Hrbotický, vedoucí oddělení projekce, První brněnská strojírna

Jedna země, dvě zakázky, tři kotle. Takhle by se dal charakterizovat úspěch tradičního výrobce kotlů, firmy První brněnská strojírna, a.s., když podepsala s polským zákazníkem dva významné projekty na dodávku zařízení.
První projekt se týká dodávky horkovodního kotle na spalování dřevní štěpky do městské teplárny ve městě Olsztyn na severu Polska. Olsztyn je hlavní město Varmijsko-mazurského vojvodství a leží v krásném prostředí Mazurských jezer. Až dosud bylo vytápění města zajištěno šesti horkovodními kotli, spalujícími uhlí. Z důvodů ekologizace teplárny a diverzifikace paliva se majitel rozhodl jeden z uhelných kotlů odstavit a nahradit ho již zmíněným kotlem na dřevní štěpku.
Jedná se o kotel se spalovacím roštem o maximálním výkonu 27,5 MW, který může pracovat až po dobu 72 hodin v automatickém provozu bez dozoru operátora. To provozovateli umožní řešit nedostatek kvalifikovaného personálu a významně snížit provozní náklady. Dalšími plusy nového kotle je i plnění přísných emisních hodnot a vysoká míra účinnosti, která je dosažena rekuperací spalin.
Druhý projekt se týká dodávky dvou parních kotlů na spalování koksárenského plynu a je určen do koksovny ve městě Czestochowa v jižním Polsku. Koksárenský plyn vzniká jako vedlejší produkt při výrobě koksu a jelikož se majitel rozhodl výrobu koksu rozšířit, musel vyřešit co s vyrobeným plynem. Za tím účelem se rozhodl doplnit energetické centrum o kotelnu se dvěma plynovými kotli, vyrábějícími páru jak pro parní turbínu, tak i pro technologickou potřebu.
Spalování koksárenského plynu je technologicky i ekologicky náročný proces, a proto je potěšující, že si pro tyto účely vybral právě kotle PBS. Každý z kotlů je schopen vyrobit 66t/h páry o teplotě 490 °C a tlaku 65 barů a přitom plnit přísné emisní limity NOx a CO. 


PBS ENERGO dodala soustrojí s dvěma turbínovými moduly pro společnost DEZA

Luboš Paták, vedoucí oddělení konstrukce, PBS ENERGO

Pro společnost DEZA, a.s. v lokalitě Valašské Meziříčí zabezpečuje PBS ENERGO, a.s. soustrojí s dvěma turbínovými moduly. Vlastní moduly jsou připevněny na převodovky, které jsou přes spojky spojeny s generátorem.
Turbíny budou primárně sloužit k redukci tlaku páry pro potřeby technologie a sekundárně pro výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu. Soustrojí je tvořeno dvěma turbínovými moduly, které jsou připevněny na převodovky. Ty jsou přes spojky spojeny s generátorem, který má průchozí hřídel.
První turbínový modul (P36/P16) je tvořen radiálně-axiálním kolem a druhý (P36/P6) má dvouřadé radiální kolo. Každé z kol je letmo uloženo na pastorku převodovky. Tento typ turbíny je navržen tak, aby bezpečně zvládl práci při minimálních režimech průtoku páry. Navíc je zde elegantně vyřešen odběr páry 16 bar, který je zajištěn i při nulovém průtoku páry do protitlaku 6 bar.
Turbínový modul P36/P16 má natáčivé statorové lopatky, které se automaticky natáčí dle momentálního průtoku páry jednotlivými moduly. Dochází zde k podstatně plynulejší regulaci bez přechodových jevů.
Turbínový modul P36/P6 má pevné statorové lopatky. Tento modul je za provozu plně odpojitelný a připojitelný k přifázovanému generátoru pomocí automatické SSS spojky. Turbosoustrojí je tedy schopno pracovat i s nulovým odběrem páry 6 bar pouze s provozovaným modulem P36/P16.