cz

Vzdělávací veletrh Didacta 2018

Dne 18. 10. 2018 se na Střední průmyslové škole Třebíč konal 23. ročník náborové akce „Veletrh Didacta. Naše Středisko praktického vyučování se akce zúčastnilo již po třetí.
Vzdělávací veletrh Didacta 2018
Veletrh byl určen převážně žákům devátých tříd základních škol, kteří se v letošním roce budou muset rozhodnout, v jakém oboru budou pokračovat ve svém dalším studiu.  
Na akci prezentovalo přes 35 škol a mezi nimi také Středisko praktického vyučování PBS. Událost byla zahájena panem ředitelem Střední průmyslové školy, která veletrh hostila. Vystoupili zde i zástupci města Třebíče a Kraje Vysočina. 
U stánků vystavujících škol bylo možné vidět praktické dovednosti žáků, jako například ukázky strojírenských dovedností a znalostí. Ale abychom nezůstávaly pouze u strojírenství, byly k vidění také praktické ukázky přípravy koktejlů, cukrářství a podobně. Větší české firmy zde prezentovaly své výrobky.  Žáci i rodiče se mohli informovat o možnostech studia a uplatnění jednotlivých oborů v praxi.
DIDAKTA.jpg
Obr. Naši žáci na veletrhu Didacta v Třebíči