cz

 

PRACUJTE V TÝMECH S NAŠIMI ODBORNÍKY

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Zavádění moderních organizačních a řídících postupů do tak specifického provozu, jakým je bezpochyby naše slévárna přesného lití, je náročným procesem. Součástí týmu, který má tento nejednoduchý úkol na starosti, je od září 2022 rovněž manažerka technologie Mgr. Lucia Husárová. Jak sama říká, baví ji hledat kořeny problémů.

Mgr. Lucia Husárová
manažer technologie

Lucie, do vedení divize přesného lití jste přišla s bohatými manažerskými zkušenostmi z dalších společností. Přesto, spojení úspěšné manažerky a slévárenského provozu není ani dnes ještě úplně běžné. Jaká cesta Vás až sem k nám dovedla?

Pro mne vše začalo už ve třetím, čtvrtém ročníku studia na gymnáziu v Košicích. Začala mne bavit chemie, ve které mi přišlo vše logické a zajímavé. Já totiž musím věcem rozumět. Zájem o chemii mne dovedl na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde jsem se rozhodla pro studium bioorganické chemie. Byl to náročný obor, z naší skupiny jsme dokončili jen tři, ale pro mou zvídavou náturu to bylo to správné místo. Zabývala jsem se hledáním biologických aktivních látek a tématem mé bakalářské práce byly protirakovinotvorné látky.Vaším prvním zaměstnavatelem byla slovensko-brazilská společnost Embraco, kde jste se poměrně rychle dostala do manažerské pozice. Jak k tomu došlo?
 

Po ukončení studia jsem se rozhodovala, jak dál. Oslovila mne nabídka jednoleté stáže v chemické laboratoři firmy Embraco, což je světový lídr v oblasti výroby kompresorů pro domácí i komerční chladící systémy.
Během této stáže jsem zjistila, že analytický přístup k řešení chemických problémů se docela dobře hodí i při problémech spojených s řízením lidí. A když pak moje stáž skončila, byla jsem vybrána vedením společnosti Embraco na pozici vedoucí jejich chemické laboratoře. Dá se říci, že od té doby vlastně řídím lidi. Ale vždy pro mne bylo důležité zůstat v kontaktu s chemií.

 

Co všechno Vám práce pro tento mezinárodní korporát přinesla?
 

Byla to pro mne obrovská zkušenost, období zásadního profesního růstu a zjišťování, jak to ve velkých i malých společnostech chodí. Mezi mé úkoly patřilo například i certifikování našich dodavatelů, což byly firmy skutečně z celého světa.
To mi samozřejmě dovolilo podívat se na to, jak to ve výrobních společnostech chodí v různých zemích a například i jaké jsou jejich specifické problémy.

 07_38-Ruzicka_700_px_x_700_px_image_01.jpg

Jak vidíte se svými profesními zkušenostmi svou současnou práci v PBS? Jaká to je výzva?

Zavádět moderní řídící a technologické postupy do takového provozu, jako je zdejší slévárna přesného lití, je velmi komplexní záležitostí. To že jsem přišla odjinud považuji za výhodu, protože mi to umožňuje vidět věci jinak než těm, kteří zde pracují už dlouhou dobu. Za tu nepříliš dlouhou dobu, po kterou zde pracuji, cítím především to, že je v určitých ohledech zapotřebí změnit myšlení lidí a přesvědčit je, že mnoho věcí se dá dělat lépe.

Změnit myšlení lidí ale právě nebývá jednoduché…

Samozřejmě. Zavádění nového systému se nedá udělat direktivním manažerským přístupem. Je především zapotřebí, aby ti, jichž se to týká, viděli v nově zaváděném systému smysl a přínos. Pro mnoho lidí znamenají zaváděné změny kompletní změnu myšlení, a to je samozřejmě většinou o něco lehčí u mladých lidí. Proto jsou mladí odborníci s otevřenou myslí a ochotou pracovat na řešení problémů vítáni."

 

Vidíte už nějaké plody Vašich snah?

Určitý posun už vidíme. A všechna ta vynaložená energie za to určitě stojí, protože naše slévárna má obrovskou tradici a dosáhla v minulosti řady úspěchů. Jen nastal čas ji posunout dál.

 

 

Přečtěte si další příběhy našich odborníků