PRACUJTE V TÝMECH S NAŠIMI ODBORNÍKY

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Mgr. Lucia Husárová
manažer technologie

Zavádění moderních organizačních a řídících postupů do tak specifického provozu, jakým je naše slévárna přesného lití, je náročným procesem. Součástí týmu, který má tento nejednoduchý úkol na starosti, je manažerka technologie Mgr. Lucia Husárová.
 

Lucie, do vedení divize přesného lití jste přišla s bohatými manažerskými zkušenostmi z dalších společností. Přesto, spojení úspěšné manažerky a slévárenského provozu není ani dnes ještě úplně běžné. Jaká cesta Vás až sem k nám dovedla?

Pro mě vše začalo už ve třetím, čtvrtém ročníku studia na gymnáziu v Košicích. Začala mě bavit chemie, ve které mi přišlo vše logické a zajímavé. Já totiž musím věcem rozumět. Zájem o chemii mě dovedl na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde jsem se rozhodla pro studium bioorganické chemie. Byl to náročný obor, z naší skupiny jsme dokončili jen tři, ale pro mou zvídavou náturu to bylo to správné místo. Zabývala jsem se hledáním biologických aktivních látek a tématem mé bakalářské práce byly protirakovinotvorné látky.

 

Vaším prvním zaměstnavatelem byla slovensko-brazilská společnost Embraco, kde jste se poměrně rychle dostala do manažerské pozice. Jak k tomu došlo?

Po ukončení studia jsem se rozhodovala, jak dál. Oslovila mě nabídka jednoleté stáže v chemické laboratoři firmy Embraco, což je světový lídr v oblasti výroby kompresorů pro domácí i komerční chladící systémy. Během této stáže jsem zjistila, že analytický přístup k řešení chemických problémů se docela dobře hodí i při problémech spojených s řízením lidí. A když pak moje stáž skončila, byla jsem vybrána vedením společnosti na pozici vedoucí jejich chemické laboratoře. Dá se říci, že od té doby vlastně řídím lidi. Ale vždy pro mě bylo důležité zůstat v kontaktu s chemií.
Práce v této nadnárodní společnosti pro mne byla obrovskou zkušeností, obdobím zásadního profesního růstu a zjišťování, jak to ve velkých i malých společnostech chodí.

 Jak souvisí Vaše dosavadní praxe a záliba v chemii s přesným litím, s Vaší prací v PBS?
 

 
Chemie, chemické reakce, použití různých chemických látek, to vše je samozřejmě i součástí slévárenských procesů. Ale jak jsem říkala, už dlouho se zabývám spíše řízením pracovních procesů, řízením lidí. Tak tomu bylo i v Gumotexu, odkud jsem do PBS přišla. Proto vidím spíše návaznost v této oblasti.

 

Jak vidíte se svými profesními zkušenostmi svou současnou práci v PBS? Jaká to je výzva?


Zavádět moderní řídící a technologické postupy do takového provozu, jako je zdejší slévárna přesného lití, je velmi komplexní záležitostí. To že jsem přišla odjinud považuji za výhodu, protože mi to umožňuje vidět věci jinak než těm, kteří zde pracují už dlouhou dobu. Za tu nepříliš dlouhou dobu, po kterou zde pracuji, cítím především to, že je v určitých ohledech zapotřebí změnit myšlení lidí a přesvědčit je, že mnoho věcí se dá dělat jinak, možná metodičtěji, systematičtěji.

Změnit myšlení lidí ale právě nebývá jednoduché…

Samozřejmě. Zavádění nového systému se nedá udělat direktivním manažerským přístupem. Je především zapotřebí, aby ti, jichž se to týká, viděli v nově zaváděném systému smysl a přínos. Pro mnoho lidí znamenají zaváděné změny kompletní změnu myšlení, a to je samozřejmě velmi individuální záležitost.

Obecně lze asi říct, že mladší kolegové jsou otevřenější a přizpůsobivější změnám, na druhou stranu starší kolegové toho v PBS již zažili spoustu a jejich odbornost a životní zkušenosti jsou nenahraditelné. Důležité je tedy pracovat na tom, aby se se změnou postupně ztotožnili všichni.
 

Jaké jsou Vaše další vize v PBS, případně stanovila jste si nějaké vlastní cíle, čeho byste tu chtěla dosáhnout?

Nejde ani tak o mé osobní cíle, ale o cíle nového vedení naší slévárny přesného lití. A to je společnými silami pomoci zavést moderní řídící a technologické postupy do našeho provozu. Všechna ta vynaložená energie za to určitě stojí, protože naše slévárna má obrovskou tradici a dosáhla v minulosti řady úspěchů. Jen nastal čas ji posunout dál.


Vidíte už nějaké plody Vašich snah?

Určitý posun už vidíme. Je velmi pozitivní, že mnoho nově zaváděných postupů už vzali nejen mladí, ale i ti zkušenější za své a vidí i první ovoce změn, které se tady na slévárně týkají takřka všech.

Přečtěte si další příběhy našich odborníků