PRACUJTE V TÝMECH S NAŠIMI ODBORNÍKY

PBS.TopImage.Btn.Scroll

Jedním z klíčových konstrukčních celků každého turbínového motoru nebo pomocné energetické jednotky je spalovací komora. Její celková optimalizace může zásadním způsobem ovlivnit výsledné parametry motoru. Letecký konstruktér Ing. Martin Beran pracuje na všech typech spalovacích komor používaných v portfoliu výrobků se značkou PBS.

Martin je absolventem ČVUT v Praze, kde na Fakultě strojní, Ústavu letadlové techniky vystudoval konstrukci leteckých motorů. Dnes pracuje v pražské konstrukční kanceláři naší společnosti.

Ing. Martin Beran
letecký kostruktér, specialista na spalovací komory

Martine, co Vás k práci u nás přivedlo?

Dalo by se říct, že společnost PBS si mě našla sama. Potřebovala totiž konstruktéra se zaměřením na spalovací komory. Bylo to v době, kdy jsem v minulém zaměstnání už nebyl úplně spokojen a nabízená práce v PBS slibovala vidinu zajímavé práce a úkolů. Takže jsem neváhal.


Na jaké pozici jste v naší společnosti začínal, kde pracujete teď a jak dlouho zde pracujete?

V PBS jsem začal pracovat v březnu 2021, a to v pražské konstrukční kanceláři jako specialista na spalovací komory. Specialistou na spalovací komory jsem i nadále, ale od letošního léta mi ještě přibyly povinnosti spojené s rolí vedoucího našeho pražského týmu, což obnáší běžnou operativu asi každého vedoucího nějakého týmu. Starost o rozdělení úkolů svěřených pražské kanceláři, pravidelný reporting řediteli divize a plánování prací vždy na měsíc dopředu. Zároveň musím být v obraze o stavu každého projektu, na kterém se pražská konstrukční kancelář podílí. V neposlední řadě pak starost o personální obsazení, abychom dané úkoly byli schopni v náležitém časovém horizontu plnit.

 

Co se Vám na práci u nás nejvíce líbí?
 


Nejvíce se mi líbí, že zde mám volnou ruku v rámci své specializace, kterou se zabývám. Iniciativě a nápadům se tady meze nekladou. Takový styl práce mi skutečně vyhovuje. Vzhledem k širokému portfoliu produktů a aplikací, které PBS má, je práce velmi pestrá a každý další projekt nabízí možnost se něco nového naučit, posunout se o kus dál. To je něco, co ve velkých korporátních společnostech nebývá běžné.

 

07_39-Martin_Beran_700_px_x_700_px_image_01.jpg

Co považujete v poslední době za Váš největší úspěch?

Přece jen jsem v PBS ještě krátkou dobu na to, abych mohl objektivně posoudit úspěchy. Pokud tedy jako úspěch definujete to, co mohou ocenit i jiní lidé a má to přínos pro firmu. To si ještě musím počkat, až dojde k samotné realizaci úprav spalovacích komor, které jsem navrhoval a počítal. Malé osobní úspěchy zažívám ale skoro každý den, když například přijdu do práce a zjistím, že výpočet spalovací komory běží tak, jak má.

Co vidíte jako největší výzvu do nadcházejících let v PBS?

Především před námi stojí úkol stabilizovat náš tým konstruktérů a samozřejmě vypořádat se s nově příchozími projekty. Společně s HR oddělením také pracujeme na navázání úzké spolupráce s Českým vysokým učením technickým v Praze. Na ČVUT, zejména strojní fakultě, bychom si chtěli vytipovat nadějné studenty technických oborů a dát jim příležitost pracovat u nás již během studia, poskytnout jim prostor a naše znalosti pro vedení závěrečných prací a postupně je zapracovat do rolí našich nových kolegů.

 


Přečtěte si další příběhy našich odborníků