COMENIUS

Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci jakožto nezávislá organizace vybírá 100 NEJLEPŠÍCH podle toho, zda přímo přispívají k rozvoji české společnosti.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. je již čtvrtým po sobě jdoucím rokem mezi nimi. A jsme stále výš a výš.
Letos jsme se dostali mezi padesátku nejlepších společností v celé republice a jsme hrdě na 47. místě.

Toto umístění je pro nás dalším znakem toho, že naše cesta vede správným směrem, a že se nám úspěšně daří naplňovat naše cíle.