Národní cena kvality

Tradičně se PBS Velká Bíteš, a.s. dne 28. 11. 2017 zúčastnila jako partner slavnostního večera předávání Národních cen kvality za rok 2017 ve Španělském sále Pražského hradu.
Zástupce První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. předal do rukou oceněných subjektů Národní cenu kvality ČR v programu Excelence za veřejný sektor.

Slavnostního večera se kromě oceňovaných firem zúčastnili představitelé nejúspěšnějších firem celého veřejného a podnikatelského sektoru, včetně ústavních činitelů.

Naším cílem je získání Národní ceny kvality programu Excelence.

Národní cena kvality České republiky je udělována nepřetržitě od roku 1995 a představuje nejpropracovanější a nejsofistikovanější systém externího hodnocení organizací (podnikatelského i veřejného sektoru).