Nový rok, nová ocenění

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2017
Dne 16. 4. 2018 v sídle Kraje Vysočina proběhlo předávání cen 3. ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Již 3. rokem jsme se soutěže zúčastnili a opět se umístili na stupních vítězů.
Spolu s krásným 2. místem jsme obdrželi i ochrannou známku: "Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost".
Svých zaměstnanců si ceníme a dlouhodobě budujeme dobré vztahy s okolím. Jsme tedy rádi, že naši snahu v oblasti společenské odpovědnosti ocenil přímo i kraj Vysočina.