Aero Vodochody obnovuje výrobu letounů a my jsme u toho

V červenci letošního roku jsme zaznamenali další milník v téměř 50leté spolupráci s firmou Aero Vodochody. Jedná se o dodávku první sady přístrojů systému předchlazení a systému klimatizace do inovovaného letounu L-39 NG. Při této příležitosti bychom rádi tohoto našeho historicky nejvýznamnějšího obchodního partnera představili podrobněji.
Aero Vodochody obnovuje výrobu letounů a my jsme u toho

Obr.1: Letoun L-159 Alca a re-motorizovaný letoun L-39CW

O tom, že jsou výrobky PBS vnímány ve světě jako velmi kvalitní, svědčí nejen zpětná vazba od našich zákazníků: výrobců letecké techniky a koncových uživatelů, ale i množství přístrojů a zařízení, které jsme vyrobili. Jen klimatizačních systémů do letounů a vrtulníků jsme od roku 1972 dodali více než 5 000, což je v leteckém průmyslu téměř neuvěřitelné číslo. Nejvíce se na tomto úspěchu podílela právě naše spolupráce s Aero Vodochody. 

Produkce z Aero Vodochody
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. Má silnou pozici především na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny.
L-39 Albatros byl a díky stovkám dosud používaných letounů stále ještě je, všestranný letoun určený pro základní, pokračovací i bojový letecký výcvik, který může být použit i jako lehký bitevní letoun. Celosvětově získal oblibu především díky skvělým letovým vlastnostem, snadné ovladatelnosti a vysoké spolehlivosti. Celkem se těchto letounů se v letech 1971 – 1997 vyrobilo bezmála 2 900 kusů.

Mezi lety 1992-1996 bylo vyrobeno také 60 modifikovaných letounů s označením L-39MS – pro export s označením L-59 Super Albatros.

Na konci devadesátých let pak Aero dodalo 72 bitevníků L-159 Alca na objednávku české armády. Ta později rozhodla, že bude provozovat jen polovinu z nich a na zbytek dlouho hledala kupce. 15 ks pak v roce 2015 zakoupil Irák.

Po více než desetileté odmlce, kdy se v Aeru zabývali především vývojem a výrobou dílců letounů a vrtulníků pro přední světové letecké výrobce a dále generálními opravami a modernizacemi dříve vyrobených letounů, se Aero vrací k výrobě nových podzvukových letounů. Na úspěšný model L-39 navazuje modelem L-39NG (nová generace). Současně Aero obnovuje výrobu letounu L-159 Alca, mj. v inovované verzi pod označením F/A-259 Striker a dále výrobu re-motorizované verze L-39CW.

Letoun L-39NG
Vývoj L-39NG započal v roce 2014. Vzlet prvního prototypu se plánuje na konec roku 2018 a dodávka prvnímu zákazníkovi v roce 2019. Náklady na vývoj budou činit 250 – 300 mil. Kč (pozn. redakce: částku uvedl Giuseppe Giordo, ředitel AV, v jednom z rozhovorů v českém tisku).
Jedná se o zcela nový letoun, který v sobě spojuje prověřený aerodynamický koncept s nejmodernějšími technologiemi a systémy, což podle výrobce garantuje dlouhou životnost, širokou použitelnost a vysoký provozní výkon s nízkými pořizovacími i provozními náklady.
Provozní náklady činí cca 1 500 Euro / 1 letová hod. Pro srovnání, náklady na letovou hodinu stíhacího letounu JAS 39 Gripen, který používá armáda ČR, činí cca 4 600 Euro.

Klíčovou změnou nového letounu L-39NG je zástavba moderního dvouproudového motoru FJ44-4M firmy Williams International, použití křídla s integrálními palivovými nádržemi a použití pokročilých systémů v pilotním prostoru. Podle průzkumů se očekává v horizontu let 2020 – 2030 dodávka přibližně 180 letadel. 
V současné době Aero registruje 22 objednávek letounu L-39NG s opcí na dalších 16 kusů.  

Aero-L-39NG.png
Obr.2: Demonstrátor L-39NG

Historie spolupráce PBS s Aero Vodochody
Turbostartéry - spouštějící proudové motory AI-25 W ve cvičných letounech L-39 Albatros, byly v roce 1969 prvními výrobky PBS pro letecký program vůbec. V dalších letech byly nahrazeny výrobou generátorů vzduchu Safír 5, tedy předchůdcem dnešních PEJ Safír 5K/G, které stále patří mezi stěžejní produkty letecké divize, potažmo PBS z hlediska tržeb. V roce 1972 jsme do L-39 dodali také prvních 11 z celkových 4 500 sad přístrojů klimatizace.

Současná spolupráce PBS s Aero Vodochody
Koncem roku 2014 jsme byli osloveni firmou AERO Vodochody s projektem modernizace stávajících letounů L-39, s označením L-39CW a s projektem na vývoj zcela nového letounu L-39NG.
Program L-39CW zahrnuje re-motorizaci stávajících letounů L-39 dvouproudovým motorem FJ44-4M a vybavení letounu moderní avionikou (pilotnímu prostoru dominují displeje), takže piloti mohou snadno přecházet na moderní nadzvukové proudové stroje. Nová pohonná jednotka má takřka shodný tah jako ta původní, ale má výrazně nižší spotřebu a příznivější provozní charakteristiky. Celosvětově je momentálně v provozu přibližně 800 letounů L-39, přičemž by se přestavba mohla týkat160 letadel.
Použití nového motoru FJ44-4M mělo významný vliv na vývoj a dodávku přístrojů PBS. Motor nepotřebuje pomocnou energetickou jednotku startující motor stlačený vzduchem, ale startér - generátor, který startuje motor elektronicky. Rovněž má výrazně vyšší nároky na množstvío debíraného vzduchu pro systém klimatizace, systém výroby kyslíku a systém Anti-G (přetlakování obleků pilotů).

V rámci vývoje přístrojů pro L-39CW resp. L-39NG jsme se v PBS zabývali následujícími systémy:

1.    Přístroje systému předchlazení odebíraného vzduchu z motoru
Z důvodu použití nového motoru se zvýšily parametry odebíraného vzduchu na tlak 2,2 MPa a teplotu 500°C. Zejména vysoká teplota představovala problém, proto bylo nutné vyvinout systém předchlazení odebíraného vzduchu, který musí fungovat jak na zemi, tak za letu, a musí vzduch ochladit na teplotu kolem 200°C. Řešením bylo použití 2 předchladičů, které se na zemi ochlazují ejektory a za letu pomocí náporového účinku. Rovněž se musela vyvinout i příslušná regulace. Celý systém již byl dodán a ověřen letovými a pozemními zkouškami na demonstrátoru letounu. Systém je použit jak na letounu L-39CW, tak i na letounu L-39NG. 

2.    Klimatizační systém
Přístroje klimatizačního systému vycházejí z modifikací přístrojů stávající sériové produkce. Největším rozdílem je použití elektrické regulace s řídicí elektronikou, která nejen zabezpečuje funkci celého systému, ale rovněž systém monitoruje a registruje případné poruchy. Systém je použit pouze na letounu L-39NG, na letounu L-39CW je zachován původní systém.

3.    Přístroje systému výroby kyslíku a systému „Anti-G“
Jedná se o přístroje pro redukci a ochlazení odebíraného vzduchu z motoru pro podsystémy letounu na výrobu kyslíku a přetlakování Anti-G obleků pilotů. Systém je použit jak na letounu L-39CW, tak i na letounu L-39NG. 

4.    Přístroje palivového systému
Pro palivový systém letounu PBS vyvinula zcela nový přístroj sloužící k otevírání / uzavírání nádrží letounu během tankování a přepouštění paliva mezi nimi během letu. Tento přístroj se nazývá plnící ventil.  Dále se pro měření množství paliva v nádržích modifikovaly plovákové spínače. Systém je použit pouze na letounu L-39NG.

5.    Zdrojová 6 kW souprava EMG 200
V době, kdy AVA pracovala na re-motorizaci letounu, probíhal v PBS vývoj zdrojové 6kW soupravy (startér-generátor a řídicí jednotka), která byly vhodná pro letoun a bylo ji možné umístit na motor. Jedinou komplikací byl opačný smysl otáčení náhonu na motoru, nicméně byla provedena modifikace startér-generátoru pro opačný smysl otáčení. EMG 200 je použita jak na letounu L-39CW, tak i na letounu L-39NG. 

Celkem bylo nově vyvinuto nebo modifikováno 32 typů přístrojů a zařízení, z nichž 11 typů je použito pro letoun L-39CW (sada obsahuje 13 kusů) a 32 typů pro letoun L-39NG (sada obsahuje 43 kusů). 

Prototypy přístrojů systému předchlazení, systému výroby kyslíku, systému Anti-G a startér generátor již byly ověřeny pozemními a letovými zkouškami na demonstrátoru letounu L-39NG. První kompletní sada přístrojů pro L-39NG byla dodána, dodávka druhé sady přístrojů se plánuje na podzim 2018. 

Aero-pristroje-PBS.jpg
Obr. 3: Přístroje systému předchlazení a systému klimatizace L-39NG

Věříme, že téměř 50letá velmi úspěšná spolupráce PBS a Aero Vodochody bude i nadále pokračovat a že nové či inovované letouny z Vodochod s přístroji a zařízeními PBS budou dál šířit věhlas a vysokou úroveň českého leteckého průmyslu ve světě.