První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. - 70 let strojírenské historie

70 let výroby v PBS Velká Bíteš, to je neuvěřitelných více než 14 tisíc vyrobených a dodaných turbínových zařízení, především pro letecký průmysl. Kolik to asi bylo stohů výkresů, technologických postupů, a hlavně vynikajících nápadů? Kolik tun roztave-ného železa, tisíců hodin u soustruhu, na montáži nebo třeba ve zkušebních boxech? Kolik letišť, hotelů a obchodních jednání? 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. - 70 let strojírenské historie

1950 - 1969

Generální ředitelé:
1950 – 1951 Leopold Nezval
1951 – 1953 Stanislav Ševeček
1953 – 1957 Miroslav Kupča
1957 – 1970 Miroslav Sedláček

Počet zaměstnanců:
228, rok 1951

Založení výrobního závodu ve Velké Bíteši

První „úřední“ zmínka o zavedení průmyslové výroby ve Velké Bíteši se datuje k roku 1946. Tehdejšími zástupci ministerstva průmyslu byla přislíbena pomoc při hledání vhodného průmy-slového odvětví.  V  následujících letech se na „zelené louce“ začal stavět výrobní závod Vítkovických železáren. Ten byl ale následně předán První brněnské strojírně Brno. V prvopočát-cích se výroba zaměřovala na výrobu pneumatického nářadí pro Vítkovické železárny. V lednu 1951 byla ve Velké Bíteši zahájena výroba armatur pro parní elektrárny a jiná energetická zařízení. Roku 1957 bylo rozhodnuto vedením podniku zavést ve Velké Bíteši výrobu turbodmychadel pro přeplňování naftových motorů. Výroba turbodmychadel a jejich postupné rozšiřová-ní pro nejrůznější uplatnění byla významným výrobním programem PBS po celou dobu historie. V  roce 1997 byl založen společný podnik PBS a MAN B&W Diesel s názvem PBS Turbo s.r.o., který dodnes vyrábí turbodmychadla v areálu PBS Velká Bíteš.
V roce 1967 byla zahájena výstavba slévárny přesného lití. Stavba byla dokončena v roce 1969 a první stavba se uskuteč-nila 5. října 1969. Od prvních odlitků turbínových lopatek se postupně rozšiřovala výroba i na celá turbínová kola, dále rozvlákňovací hlavy pro výrobu skelné vaty, až po kolenní náhrady pro zdravotnictví. 
Výrobní závod PBS Velká Bíteš
Výrobní závod PBS Velká Bíteš

1970 - 1979

Generální ředitelé:
1970 – 1979 Engelbert Hrnčíř

Počet zaměstnanců:
1 168, rok 1970

Začátkem 70. let započala výroba přístrojů pro letoun L-39 Albatros společnosti Aero Vodochody

Pro projekt L-39 byly vyvinuty rovněž přístroje klimatizace. Celkem se až do roku 2004 vyrobilo 7 500 turbochladičů různých provedení. 
V roce 1973 byly dodány první sériově vyráběné generátory vzduchu Saphir 5, které stlačeným vzduchem spouštěly motory letounu. V průběhu sériové výroby vznikl požadavek na rozšíření generátoru vzduchu na pomocnou energetickou jednotku dodávající nejen stlačený vzduch, ale také elektric-kou energii pro přístroje na palubě. Turbínová zařízení pro letoun L-39 nasměřovala zaměření PBS na letecký průmysl. Dodnes patří tyto výrobní programy, zejména výroba a generální opravy pomocných energetických jednotek, mezi nejdůležitější produkty a služby PBS, a to jak z  hlediska ekonomického, tak z hlediska technologického.

AERO VODOCHODY L-39
Aero Vodochody - Letoun L-39

1980 1989

Generální ředitelé:
1979 – 1985 Josef Ondrák, dipl. techn.
1985 – 1988 Ing. Ivan Prager
1988 – 1990 Ing. František Mateja

Počet zaměstnanců 
1 455, rok 1980

Zavedení výroby dekantačních odstředivek, zahájena výroba kryogenních zařízení, galvanické povrchové úpravy

Slévárna rozšiřuje nabídku odlitků za použití metody vytavitelné-ho vosku.V roce 1981 se PBS Velká Bíteš zapojila do vývoje kryogenních turbín. Na konci 80. let začala s dodávkami heliových expanzních turbín pro společnost LINDE. Třístupňová kaskáda heliových nízko-teplotních kompresorů byla následně dodána i do urychlovače částic v CERNu. V souvislosti se zaváděním a rozšiřováním výroby přístrojů pro letoun L-39 bylo nutné zajistit předepsanou povrchovou ochranu. V roce 1980 byly nainstalovány finální technologie pro eloxování a další typy povrchových úprav galvanovny. 1985 zavedena výroba dekantačních odstředivek pro oddělování pevných částí suspendovaných v kapalinách.
 

Kryogenika
Kryogenní zařízení PBS

1990 - 1999

Generální ředitelé:
1991 – 1997 Ing. Jan Sola CSc.
1997 – 2003 Ing. Vítězslav Musil CSc., MBA

Počet zaměstnanců
1679, rok 1990

Novodobá historie PBS

Po společensko-politických změnách v roce 1989 prošla společnost hlubokou restrukturalizací. Dne 1. ledna 1991 byly vytvořeny samostatné podniky: PBS Brno, a. s. se závody Třebíč a Mikulov, samostatný podnik PBS Velká Bíteš, a. s. a závod Oslavany. Významnou kapitolou v historii letecké výroby v PBS Velká Bíteš je realizace dodávek přístrojů pro letoun L-159, která započala ve druhé polovině 90. let. Kromě startovacího a klimatizačního systému byla vyvinuta a dodávána i hlavní převodovka letounu.
V roce 1993 byla zahájena výroba nových typových řad parních turbín a expanzních turbín typu STG I a STG II využitých při technologii spalování biomasy. PBS dlouhodobě realizovala rovněž servis na různých typech plynových a parních turbín.

L-159-prevodovka.JPG
Převodovka pro letoun Aero Vodochody

2000-2009

Generální ředitelé
1997 – 2003 Ing. Vítězslav Musil CSc., MBA
2003 – dodnes Ing. Milan Macholán

Počet Zaměstnanců
Počet zaměstnanců: 902, rok 2000

V roce 2002 byly zahájeny zkoušky prvního funkčního vzorku proudového motoru PBS TJ100. První motor byl dodaný v roce 2004 španělskému výrobci cvičných terčů, firmě Inta. V roce 2020 byl vyrobený 1 000. proudový motor PBS TJ100. Jedná se tak o jeden z nejúspěšnějších finálních produktů PBS v novodobé historii.
V roce 2004 slévárna dosáhla poprvé výroby 100 000 turbodmychadlových kol v jednom roce pro jednoho zákazníka. 
Od roku 2006 byl vyvíjen motor PBS TP100, přičemž hlavní práce proběhly v letech 2008 až 2010 ve spolupráci s VZLU v rámci projektu IMPULS s podporou MPO. Letové zkoušky byly prováděny na létající laboratoři  Marabu II a na letounu RV10. 

Slévárna přesného lití
Turbodmychadlová kola odlévána na DPL

V roce 2001 byl dodán první Safír 5K/G MI ruskému výrob-ci středně těžkých vrtulníků konstrukční kanceláře MIL. Tato pomocná energetická jednotka byla původně navržena pro letoun L-610 jehož výroba se však nakonec nerealizovala. Díky náročným požadavkům však byla vyvinuta jednotka schopná startovat hlavní motory ve vysokých nadmořských výškách až do výše 6 000 m, což bylo otestováno na vrtulníku Mi-17 v Tibetu v roce 2001. V roce 2019 byl vyroben 1 000. Safír 5K/G MI. 
Tibet 2001 - Vrtulník s Safir 5K/G MI
Testování vrtulníku Mi-17 v Tibetu v roce 2001

2010 - 2020

Generální ředitelé
2003 – dodnes Ing. Milan Macholán

Počet zaměstnanců:
694, rok 2010

V roce 2011 byl zahájen projekt ESPOSA, v jehož rámci byly motory PBS TP100 a PBS TS100 dovyvinuty do prodejní podoby. Slévárna každoročně vyvíjí nové typy odlitků. Podílí se např. na výrobě mikroturbín pro výrobu el. energie. Přesné odlitky slévárny se od sedmdesátých let podílí na úspěchu letecké produkce PBS. V roce 2012 byla společnost  PBS Velká Bíteš oceněna titulem „Firma roku“.  Mimo řadu dalších ocenění získala PBS v roce 2018 prestižní cenu „Národní cena kvality“.  V  roce 2019 byla restrukturalizována Divize industry a byly posíleny vývojové a výrobní kapacity Divize letecké techniky a Divize přesného lití.