Rok 2018 byl pro PBS Velká Bíteš mimořádně úspěšný

Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu, PBS Velká Bíteš, má za sebou přelomový rok. Strojírenská firma letos uvedla na trh dva zcela nové letecké motory, získala řadu nových zákazníků ze zahraničí a v prodejích překonala hranici 1,3 miliardy korun. Oživila také spolupráci se společností Aero Vodochody, se kterou bude spolupracovat na novém letounu. Zmíněné úspěchy nezůstaly bez povšimnutí a PBS Velká Bíteš v tomto roce bodovala i v řadě odborných soutěží.
Rok 2018 byl pro PBS Velká Bíteš mimořádně úspěšný
První cenou, která putovala do Velké Bíteše, byla Národní cena kvality. V úterý 27. listopadu ji v prostorách Pražského hradu převzal generální ředitel Milan Macholán. Ocenění bylo společnosti uděleno v nejvyšší kategorii Excellence. “Národní cena kvality je pro nás nejvyšší ocenění, kterého jako firma můžeme v rámci ČR dosáhnout. Utvrzuje nás v našem přesvědčení, že jako firma jdeme správným směrem a náš systematický přístup ke kvalitě jako celku nám pomáhá dosahovat stanovených cílů definovaných firemní strategií,” řekl Milan Macholán.
 
V rámci hodnocení porota ocenila vysokou odbornost pracovníků a propracovaný systém agilního řízení, který umožňuje včasně reagovat na příležitosti i hrozby. Ve prospěch firmy dále hovořilo dlouhodobé rozvíjení schopností organizace a doložený ekonomický růst. Svoji roli také sehrály investice do 3D optického systému měření odlitků nebo do simulačních programů pro obrábění a odlévání výrobků pro zajištění mezioperační a výstupní kontroly odlitků. „Velmi důležité pro nás také bylo zefektivnění informačních technologií a digitalizace jako taková. Implementovali jsme tzv. Document Management system, který nám výrazně napomáhá k postupné digitalizaci všech schvalovacích procesů,“ doplňuje ředitel kvality Luděk Švenda.
 
PBS Velká Bíteš se nezúčastnila soutěže poprvé, již v roce 2015 zvítězila v modelu Start Plus, který je první kategorií v hodnocení kvality a je pomyslným předstupněm modelu Excellence.
 
Národní cena kvality je od roku 1995 každoročně předávána Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě vládní strategie Národní politiky kvality. Ocenění se vyhlašuje v několika kategoriích a je určeno pro subjekty v podnikatelském i veřejném sektoru.
 
Druhé letošní ocenění získala PBS Velká Bíteš v soutěži Czech Top 100. Žebříček vyhlašuje pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius a každoročně sdružuje společnosti a instituce v osmi oborových kategorií, které mají bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel České republiky. První brněnská strojírna Velká Bíteš si ze slavnostního galavečera odnesla ocenění v nejprestižnější kategorii Invence – nasazení – export – zisk.
 
Trojici ocenění uzavírá bronzová příčka v soutěži Exportér roku 2018. Soutěž pořádá Hospodářská komora ČR, Střední podnikatelský stav a Asociace pro podporu podnikání v ČR. PBS Velká Bíteš bodovala v kategorii velkých firem za největší meziroční nárůst exportu. Ten se ve sledovaném období zvýšil o více než 26 %.
 
Pro PBS Velká Bíteš jsou výše uvedené úspěchy nejen oceněním poctivé práce, ale je to zároveň výzva k dalšímu zlepšování. PBS Velká Bíteš pracuje na strategii rozvoje podniku. “V nedávné době jsme dokončili práci na Vizi 2023. Do tohoto roku bychom chtěli překročit hranici 2 miliard Kč v prodeji našich výrobků ročně, chceme být světovým lídrem v oblasti malých proudových motorů,  světovým hráčem v dodávkách přesných odlitků turbínových lopatek a těžkoobrobitelných materiálů – superslitin” nastiňuje budoucí směřování firmy Milan Macholán.