Společnost První brněnská strojírna, a.s. získala zakázku na dodávku a instalaci plynového kotle do nové elektrárny na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla společnosti UNIPER Scholven, Německo.

První brněnská strojírna, a.s. získala zakázku na vypracování projektu, dodávku, montáž a uvedení do provozu plynového kotle pro elektrárnu UNIPER Scholven, Gelsenkirchen, Německo. Smlouva byla uzavřena se sdružením SENER MMEC MANNESMANN SCHOLVEN PROJECT GbR v rámci projektu “Scholven III Project”, přičemž SENER MMEC MANNESMANN je hlavním dodavatelem nové elektrárny pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pro společnost UNIPER.
Společnost První brněnská strojírna, a.s. získala zakázku na dodávku a instalaci plynového kotle do nové elektrárny na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla společnosti UNIPER Scholven, Německo.
Tradiční výrobce kotlů, společnost První brněnská strojírna, a.s. (PBS), se bude podílet na výstavbě nového zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (CHP) dodáním a instalací nového plynového kotle v areálu Elektrárny Scholven, přičemž celková dodávka obsahuje dvě plynové turbíny, dva kotle na využití odpadního tepla ze spalin (HRSG) a jedné parní turbíny. Dodávka ze strany PBS je plánována zahájením inženýrských prací zkraje roku 2020 a konečným předáním kotle v roce 2022.

Uniper je významnou energetickou společností s mezinárodní působností, která vyrábí a obchoduje s energií ve velkém rozsahu, zaměstnává 11 400 lidí ve 40 zemích a má výrobní kapacitou přibližně 34 GW.
Generálním dodavatelem nové CHP elektrárny je konsorcium SENER MMEC MANNESMANN SCHOLVEN vedené španělskou společností SENER, která je významným celosvětovým generálním dodavatelem kombinovaných cyklů a elektráren pro CHP, společně s německou společností MMEC Mannesmann, která se stává hlavním hráčem na německém energetickém trhu.

Nově dodávaný CHP zdroj má za úkol v budoucnosti nahradit stávající uhelné zdroje v areálu Elektrárny Scholven. Změnou paliva na plyn se významně sníží nejen emise do ovzduší, především CO, NO a další TZL (tuhé znečišťující látky), ale rovněž hluková zátěž pro okolí. Veškerá výroba z nového CHP zdroje je navržena a optimalizována pro potřeby stávajícího okolního průmyslu a budoucím potřebám dodávek dálkového vytápění.

První brněnská strojírna, a.s. dodá parní kotel na zemní plyn s výkonem 100 t/h přehřáté páry.
Kotel od společnosti PBS nebude plnit pouze funkci kotle záložního, ale v určitých ročních obdobích bude sloužit také jako kotel špičkovací, který dosáhne jmenovitého výkonu a jmenovitých parametrů páry z teplé zálohy během 15 minut, a to včetně provětrání, které musí být z bezpečnostních důvodů provedeno před každým jeho zapálením. Kotel bude rovněž schopný dosáhnout nominálního výkonu z minimálního během 5 minut”, říká Pavel Křemínský, zástupce technického ředitele společnosti PBS.