Kvalita a certifikace

Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je rozhodujícím faktorem pro spokojenost našich zákazníků i potvrzením naší stabilní ekonomické výkonnosti.
PBS.TopImage.Btn.Scroll


Předpokladem úspěchu a konkurenceschopnosti naší společnosti je především kvalita produktů a optimalizovaný systém řízení výroby.

Pro naplnění strategických záměrů využíváme systém managementu jakosti a environmentu stanovený normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Nad rámec ISO 9001 máme zavedeno celkem 83 požadavků leteckého standardu AS/EN 9100, zaměřujících se na včasnost, kvalitu a spolehlivost dodávek.

Implementací požadavků norem kvality a environmentu do všech firemních procesů se neustále zlepšujeme. Efektivně využíváme zdroje a přitom zvyšujeme konkurenceschopnost našich produktů. Ve všech oblastech našeho podnikání se chováme ohleduplně k životnímu prostředí.

Funkčnost a efektivnost uplatňování uvedených systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí (QEMS) ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. je pravidelně ověřována certifikační společností LRQA a zákonnými orgány, Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu, Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR a Státního ověřování jakosti. Stanovené skupiny výrobků podléhají dozoru a přejímkám zástupců společností Germanischer Lloyd a také Lloyd´s Register na základě požadavků jednotlivých zákazníků. 

Společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. a PBS ENERGO, a.s. při ověřování funkčnosti a efektivnosti uplatňování uvedených systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí (QEMS) spolupracují se zástupci certifikační společnosti BUREA VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Kompletní dokument politiky kvality a environmentu pro období 2023 - 2027 najdete zde.

Zajištění a zvyšování kvality

Ve svých činnostech aktivně uplatňujeme princip neustálého zlepšování kvality našich procesů a výrobků aplikací Demingova cyklu zlepšování (PDCA).

Cílem naší společnosti je neustálá optimalizace procesů, snižování nákladů při efektivním využívání potřebných zdrojů.

V rámci požadavků zajišťování kvality aplikujeme moderní metody pro plánování kvality produktu a plány kontrol a řízení procesů (APQP, PPAP).  

Klademe důraz na implementování efektivního systému řízení rizik a příležitostí.

Ochrana životního prostředí

Naše strategie rozvoje je orientována na poskytování výrobků a služeb, které svojí kvalitou, spolehlivostí, výkony a šetrností vůči životnímu prostředí, splňují požadavky našich zákazníků.

Naším cílem je výrobní program s minimálním zatížením životního prostředí. Proto provádíme opatření, která snižování zatížení na životní prostředí zajišťují.

Zavázali jsme se k prevenci znečisťování, jakož i k plnění relevantních požadavků právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá. Podporujeme efektivní využívání přírodních zdrojů, dbáme na ochranu vod, půdy i ovzduší.

Letecká oprávnění

Jako výrobce civilní a vojenské letecké techniky jsme držitelem oprávnění pro projektování, výrobu a údržbu (DOA, POA, MOA) udělené Evropskou agenturou pro bezpečnost v civilním letectví (EASA), národním úřadem civilního letectví (ÚCL) a odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR.  

Jsme držitelem výrobkových certifikátů TC a ETSO pro pomocné energetické jednotky a turbínové motory, které jsou uvedeny v rozsahu oprávnění projekční organizace DOA. PBS je rovněž držitelem vojenských souhlasů s použitím výrobků ve vojenském letectví v souladu s požadavky EMAR 21. 

Akreditace NADCAP

Pravidelně úspěšně procházíme NADCAP akreditací speciálních procesů nedestruktivního zkoušení výrobků pro civilní a vojenské letectví.

Nastavená pravidla kladou vysoké nároky na všechny kontrolní procesy zajišťované pomocí špičkových zařízení obsluhovaných kvalifikovaným personálem.