Kvalita a certifikace

Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je rozhodujícím faktorem pro spokojenost našich zákazníků i potvrzením naší stabilní ekonomické výkonnosti.
PBS.TopImage.Btn.Scroll


Předpokladem úspěchu a konkurenceschopnosti naší společnosti je především kvalita produktů a optimalizovaný systém řízení výroby.

Pro naplnění strategických záměrů využíváme systém managementu jakosti a environmentu stanovený normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Nad rámec ISO 9001 máme zavedeno celkem 83 požadavků leteckého standardu AS/EN 9100, zaměřujících se na včasnost, kvalitu a spolehlivost dodávek.

Implementací požadavků norem kvality a environmentu do všech firemních procesů se neustále zlepšujeme. Efektivně využíváme zdroje a přitom zvyšujeme konkurenceschopnost našich produktů. Ve všech oblastech našeho podnikání se chováme ohleduplně k životnímu prostředí.

Funkčnost a efektivnost uplatňování uvedených systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí (QEMS) ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. je pravidelně ověřována certifikační společností LRQA a zákonnými orgány, Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu, Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR a Státního ověřování jakosti. Stanovené skupiny výrobků podléhají dozoru a přejímkám zástupců společností Germanischer Lloyd a také Lloyd´s Register na základě požadavků jednotlivých zákazníků. 

Společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. a PBS ENERGO, a.s. při ověřování funkčnosti a efektivnosti uplatňování uvedených systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí (QEMS) spolupracují se zástupci certifikační společnosti BUREA VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Kompletní dokument politiky kvality a environmentu pro období 2023 - 2027 najdete zde.

Zajištění a zvyšování kvality

Ve svých činnostech aktivně uplatňujeme princip neustálého zlepšování kvality našich procesů a výrobků aplikací Demingova cyklu zlepšování (PDCA).

Cílem naší společnosti je neustálá optimalizace procesů, snižování nákladů při efektivním využívání potřebných zdrojů.

V rámci požadavků zajišťování kvality aplikujeme moderní metody pro plánování kvality produktu a plány kontrol a řízení procesů (APQP, PPAP).  

Klademe důraz na implementování efektivního systému řízení rizik a příležitostí.

Ochrana životního prostředí

Naše strategie rozvoje je orientována na poskytování výrobků a služeb, které svojí kvalitou, spolehlivostí, výkony a šetrností vůči životnímu prostředí, splňují požadavky našich zákazníků.

Naším cílem je výrobní program s minimálním zatížením životního prostředí. Proto provádíme opatření, která snižování zatížení na životní prostředí zajišťují.

Zavázali jsme se k prevenci znečisťování, jakož i k plnění relevantních požadavků právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá. Podporujeme efektivní využívání přírodních zdrojů, dbáme na ochranu vod, půdy i ovzduší.

Letecká oprávnění

Jako výrobce civilní a vojenské letecké techniky jsme držitelem oprávnění pro projektování, výrobu a údržbu (DOA, POA, MOA) udělené Evropskou agenturou pro bezpečnost v civilním letectví (EASA), národním úřadem civilního letectví (ÚCL) a odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR.  

Jsme držitelem výrobkových certifikátů TC a ETSO pro pomocné energetické jednotky a turbínové motory, které jsou uvedeny v rozsahu oprávnění projekční organizace DOA. PBS je rovněž držitelem vojenských souhlasů s použitím výrobků ve vojenském letectví v souladu s požadavky EMAR 21. 

Akreditace NADCAP

Pravidelně úspěšně procházíme NADCAP akreditací speciálních procesů nedestruktivního zkoušení výrobků pro civilní a vojenské letectví.

Nastavená pravidla kladou vysoké nároky na všechny kontrolní procesy zajišťované pomocí špičkových zařízení obsluhovaných kvalifikovaným personálem. 

Zaznamenali jste jakékoli porušení bezpečnosti?

Pokud jste byli svědky jakéhokoliv bezpečnostního incidentu, neváhejte a informujte nás. Bezpečnost je naší prioritou a zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše služby. Společně tvořme bezpečné prostředí.