cz

Společenská odpovědnost

Sociální, environmentální i ekonomická hlediska společenské odpovědnosti jsme ve společnosti PBS zahrnuli přímo do strategie firmy.
PBS.TopImage.Btn.Scroll

„Společensky odpovědně“ není pro nás pouze přístup a chování společnosti jako celku, ale je to životní styl také našich zaměstnanců.
 

Životní prostředí

 • chráníme využívané přírodní zdroje
 • šetříme energií
 • nakupujeme výrobky šetrné k životnímu prostředí

Etický kodex

 • odmítáme korupci a jsme transparentní
 • chráníme duševní vlastnictví a podporujeme ekonomickou udržitelnost
 • zakládáme si na loajálním jednání

Kvalita života našich pracovníků

 • striktně dodržujeme lidská práva
 • dodržujeme pracovní standardy
 •  podporujeme sladění práce a osobního života zaměstnanců

Místní společenství a společnost jako celek

 • ctíme zásady firemní filantropie
 • podporujeme kulturní i sportovní dění
 • myslíme na budoucnost a podporujeme školství

Pomáháme, kde je třeba

Naše společnost dlouhodobě podporuje Dětské středisko Březejc pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením. Kromě finanční podpory se každým rokem vypravují zaměstnanci PBS na pomoc se zkrášlením pracoviště Březejc, Centrum Kociánka, kde společně s chovanci ústavu uklízejí objekt a okopávají záhonky. Pracovní odpoledne končí společným přátelským posezením u ohně.

Vedoucí pracoviště, paní Doležalová, se k aktivitě našich pracovníků vyjádřila takto:
„Přes nepřízeň počasí odvedli obrovský kus práce s nadšením a elánem. Bylo radost sledovat, jak jste úžasně sehraný tým. Náš areál pod Vašima rukama prokoukl, rozkvetl a vytvořil radostný úsměv ve tvářích našich uživatelů a zaměstnanců. Nesmírně si vážíme Vaší obětavé práce a mnohokrát děkujeme“.

PBS sportuje 

Loňský první ročník aktivního rodinného odpoledne PBS začal rozlosováním fotbalových týmů, aby se mohli v jeho průběhu, k vítězství odhodlané týmy, utkat o putovní pohár PBS Cup. Nejen fotbaloví fanoušci, nýbrž také dámská a dětská část zúčastněných, si přišla na tomto odpoledni na své. Jednak podívanou na urputné boje odehrávající se na hřišti, ale i dalšími sportovními aktivitami od aerobiku přes stolní tenis až po možnost lítat vzduchem díky bungee trampolíně.

Dle spokojených výrazů v očích zúčastněných šlo soudit, že se sportovní den vydařil. Druhý ročník aktivního sportovního odpoledne pro naše zaměstnance a jejich rodiny se uskuteční již 16. června 2018.