Společenská odpovědnost

Sociální, environmentální i ekonomická hlediska společenské odpovědnosti jsme ve společnosti PBS zahrnuli přímo do strategie firmy.
PBS.TopImage.Btn.Scroll

Oznamovací linka (whistleblowing)

Zřídili jsme oznamovací kanál, prostřednictvím kterého mohou naši zaměstnanci, osoby vykonávající pracovní činnost pro naši organizaci mimo pracovní poměr, uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci a další osoby oznamovat protiprávní jednání, se kterými se setkali, nebo o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

 

Jak můžete oznámení podat?

Oznámení můžete podat různými způsoby:

 1. pomocí odkazu prostřednictvím formuláře (preferovaný způsob oznámení, kdy je oznamovateli vygenerován token oznámení pro opětovné zobrazení oznámení a sledování postupu v řešení oznámení, zde si také zobrazí výsledek šetření oznámení a přijatá opatření)

 2. poštou na adresu naší společnosti


Pokud oznamovatel nebude chtít využít oznamovacího systému První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., tak může oznámení podat přímo Ministerstvu spravedlnosti.
 
Oznámení lze podat i anonymně. Na anonymní oznamovatele se však nevztahuje ochrana před odvetnými opatřeními a příslušná osoba nemá povinnost se anonymními oznámeními zabývat. V okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele, oznamovateli svědčí ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení je standardně vyřešeno do 30 dnů od jeho podání. V odůvodněných případech je lhůta delší. O prodloužení lhůty však bude oznamovatel informován.
 
Příslušná osoba neposkytne třetím osobám informace, které by účel oznámení, oznamovatele samotného a další osoby, byly způsobilé, jakkoliv ohrozit.
 
Přijímání oznámení od osob, které nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro organizaci je vyloučeno.


Společenská odpovědnost


„Společensky odpovědně“ není pro nás pouze přístup a chování společnosti jako celku, ale i životní styl našich zaměstnanců.

Životní prostředí

 • chráníme využívané přírodní zdroje
 • šetříme energií
 • nakupujeme výrobky šetrné k životnímu prostředí

Etický kodex

 • odmítáme korupci a jsme transparentní
 • chráníme duševní vlastnictví a podporujeme ekonomickou udržitelnost
 • zakládáme si na loajálním jednání

Kvalita života našich pracovníků

 • striktně dodržujeme lidská práva
 • dodržujeme pracovní standardy
 •  podporujeme sladění práce a osobního života zaměstnanců

Místní společenství a společnost jako celek

 • ctíme zásady firemní filantropie
 • podporujeme kulturní i sportovní dění
 • myslíme na budoucnost a podporujeme školství

Pomáháme, kde je třeba

Naše společnost dlouhodobě podporuje Dětské středisko Březejc pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením. Kromě finanční podpory se každým rokem vypravují zaměstnanci PBS na pomoc se zkrášlením pracoviště Březejc, Centrum Kociánka, kde společně s chovanci ústavu uklízejí objekt a okopávají záhonky. Pracovní odpoledne končí společným přátelským posezením u ohně.

Vedoucí pracoviště, paní Doležalová, se k aktivitě našich pracovníků vyjádřila takto:
„Přes nepřízeň počasí odvedli obrovský kus práce s nadšením a elánem. Bylo radost sledovat, jak jste úžasně sehraný tým. Náš areál pod Vašima rukama prokoukl, rozkvetl a vytvořil radostný úsměv ve tvářích našich uživatelů a zaměstnanců. Nesmírně si vážíme Vaší obětavé práce a mnohokrát děkujeme“.

PBS sportuje 

Loňský první ročník aktivního rodinného odpoledne PBS začal rozlosováním fotbalových týmů, aby se mohli v jeho průběhu, k vítězství odhodlané týmy, utkat o putovní pohár PBS Cup. Nejen fotbaloví fanoušci, nýbrž také dámská a dětská část zúčastněných, si přišla na tomto odpoledni na své. Jednak podívanou na urputné boje odehrávající se na hřišti, ale i dalšími sportovními aktivitami od aerobiku přes stolní tenis až po možnost lítat vzduchem díky bungee trampolíně.

Dle spokojených výrazů v očích zúčastněných šlo soudit, že se sportovní den vydařil. Druhý ročník aktivního sportovního odpoledne pro naše zaměstnance a jejich rodiny se uskuteční již 16. června 2018.