cz

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií

logo-Eu-1.jpg


 

Název projektu: Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy:     01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA
Evidenční číslo:            CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399
Spoluřešitel:                 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Smluvní výzkum:         UJP PRAHA a.s.
Doba realizace:            leden 2017 – září 2019
Cíl projektu:                 Vyvinutí technologie přesného lití minimálně osmi typů nových odlitků integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a odlitků leteckých motorů včetně jejího provozního odzkoušení.
Rozpočet projektu:     50 680 000 CZK

Etapy:
E01    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, výzkum a vývoj technologie výroby keramických skořepinových forem, započetí zkoušek únavy
E02    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, optimalizace licích podmínek s ohledem na interakci únavy a creepu
E03    Konstrukční zpracování dalších nových typů odlitků, návrh technologie přesného lití veškerých zkušebních typů odlitků. Vytvoření know-how technologie přesného lití uvedených typů odlitků

Smluvní výzkum:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. dlouhodobě spolupracuje s výzkumně vývojovými pracovišti UJP PRAHA a.s. a ÚFM AV ČR, v.v.i. při řešení problematiky přesného lití odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu.
Tato spolupráce se datuje od roku 1999 a přinesla nejen nové vědecké poznatky, ale i značně přispěla ke zvýšení technické úrovně slévárny přesného lití První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
I v tomto řešeném projektu je využíváno značných zkušeností a technického zázemí jmenovaných pracovišť.
Výsledky smluvního výzkumu budou využívány pracovišti obou řešitelů, budou zveřejněny na webových stránkách obou společností. Bude je možné poskytnout v souladu s Programem ostatním zájemcům o jejich využití.

Publikace:
Kunz L., Horník V., Hutař P., Fintová S., Initiation of fatigue cracks and lifetime of Ni-base superalloys at high mean stress and temperature, Procedia Structural Integrity, Vol. 7, pp. 44-49,  2017.


Název projektu:  Klimatizační systémy a pomocné energetické jednotky pro vrtulníky

Reg. číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004488 - APLIKACE I. VÝZVA
Spoluřešitel:                -
Doba realizace:         Říjen 2015 — březen 2019

Cíl projektu:           
Cílem projektu je provedení všech aktivit, které zajistí ověření funkčnosti, parametrů, spolehlivosti a bezpečnosti systému klimatizace a pomocných energetických jednotek v zástavbě velkého vrtulníku. Konkrétním cílem je tak vývoj zástavbové dokumentace uvedených systémů / jednotek a získání ověřovacích dat z činnosti těchto systémů / jednotek ve vyšším integračním celku - vrtulníku. Tímto je naplněno nejvyšší možné ověření zmíněných systémů /jednotek pro možnost sériového provádění jejich zástaveb ve velkých vrtulnících. Konečným cílem je tak prototyp pomocné energetické jednotky a prototyp klimatizačního systému potvrzený pro zástavbu a použití ve velkém vrtulníku.
 


 

Název projektu: Produktové a procesní inovace ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.


Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy:     01_16_049 INOVACE - Inovační projekt - Výzva III
Evidenční číslo:            CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008770
Doba realizace:            únor 2017 – září 2019
Cíl projektu:                 1)  Rozšíření výrobního programu o výrobu nových produktů - pomocná energetická jednotka (PEJ Z8) a proudové motory (TJ20, TJ40).
                                       2)  Zavedení nových moderních technologických postupů výroby přesně litých odlitků.
Rozpočet projektu:     47,7 mil. CZK
 
Projekt je zaměřen na zavedení tří nových produktů a zavedení procesní inovace, které jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje, který je ukončen. Existují prototypy nových produktů PEJ Z8, TJ20 a TJ40 a ověřená technologie přesného lití. Pro zavedení do sériové výroby a zajištění kvality a množství budou pořízeny nové technologie. Pořízení těchto technologií je předmětem projektu.
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aplikace VIII Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024465

Název projektu: Výzkum odolnosti odlitků radiálních kol turbodmychadel proti termomechanickému namáhání a techniky zvyšování mechanických hodnot.

Realizace projektu: 1.1.2021 – 31.5.2023
Partneři: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Smluvní výzkum: UJP PRAHA a. s.
Výsledkem projektu bude inovativní ověřená technologie přesného lití odlitků radiálních kol turbodmychadel s vyšší termomechanickou odolností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Aplikace VIII – číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024389

Vývoj výkonnějšího kryogenního turboexpandéru s elektrickým generátorem

Realizace projektu: 1.1.2021 – 31.5.2023
Partner:               Vysoké učení technické v Brně
Projekt je zaměřen na vývoj nových výkonnějších kryogenních turboexpandérů, které rozšíří stávající produkci turboexpandérů pro nižší chladící výkony. Výstupy projektu budou dva prototypy kryogenních turboexpandérů-HEXT 200GSG pro výkony do 20 kW a HEXT 300GAG pro výkony 15-100kW.
 


Ministerstvo průmyslu a obchodu

Aplikace VIII – číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024387

Vývoj inovativního palivového systému pomocných energetických jednotek

Realizace projektu: 1.1.2021 – 31.5.2023
Partneři: JIHOSTROJ a.s.;  MESIT asd s.r.o.
Projekt je zaměřen na inovaci palivového systému pomocných energetických jednotek využívaných převážně ve vrtulnících. Cílem projektu je vyvinout, odzkoušet a ověřit palivový systém pomocné energetické jednotky, který bude splňovat náročné požadavky zákazníků a zajistí plnou funkčnost jednotky v různých klimatických podmínkách.
 


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Aplikace IX – číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026744

Vývoj klimatizačního systému nové generace pro létající prostředky

Realizace projektu: 1.8.2021 – 31.5.2023
Cílem projektu je vyvinout, vyrobit a odzkoušet prototyp vysoce moderního klimatizačního vzduchového systému, určeného pro létající prostředky. Projekt je zaměřen na zvýšení celkové účinnosti systému a s tím související snížení energetické náročnosti snížení spotřeby vzduchu. Důraz bude kladen na zvýšení životnosti a spolehlivosti systému s ohledem na minimální nároky na údržbu. Současně bude zohledněno i ekologické hledisko(foliová ložiska - bez nutnosti mazání olejem, žádné chladivo). 
 


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
OP PIK Úspory energie IV. výzva - Číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017363

Realizace vybraných energeticky úsporných opatření ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Realizace projektu:  28. 4. 2019 – 31. 12. 2022
Cílem projektu je snížit energetickou náročnost výroby a zvýšit energetickou účinnost výrobních a technologických procesů a to snížením objemu spotřebované elektrické energie.