cz
logo-Eu-1.jpg


 

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií


Název projektu: Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy:     01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA
Evidenční číslo:            CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399
Spoluřešitel:                 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Smluvní výzkum:         UJP PRAHA a.s.
Doba realizace:            leden 2017 – září 2019
Cíl projektu:                 Vyvinutí technologie přesného lití minimálně osmi typů nových odlitků integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a odlitků leteckých motorů včetně jejího provozního odzkoušení.
Rozpočet projektu:     50 680 000 CZK

Etapy:
E01    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, výzkum a vývoj technologie výroby keramických skořepinových forem, započetí zkoušek únavy
E02    Konstrukční zpracování nových typů odlitků, optimalizace licích podmínek s ohledem na interakci únavy a creepu
E03    Konstrukční zpracování dalších nových typů odlitků, návrh technologie přesného lití veškerých zkušebních typů odlitků. Vytvoření know-how technologie přesného lití uvedených typů odlitků

Smluvní výzkum:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. dlouhodobě spolupracuje s výzkumně vývojovými pracovišti UJP PRAHA a.s. a ÚFM AV ČR, v.v.i. při řešení problematiky přesného lití odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu.
Tato spolupráce se datuje od roku 1999 a přinesla nejen nové vědecké poznatky, ale i značně přispěla ke zvýšení technické úrovně slévárny přesného lití První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
I v tomto řešeném projektu je využíváno značných zkušeností a technického zázemí jmenovaných pracovišť.
Výsledky smluvního výzkumu budou využívány pracovišti obou řešitelů, budou zveřejněny na webových stránkách obou společností. Bude je možné poskytnout v souladu s Programem ostatním zájemcům o jejich využití.

Publikace:
Kunz L., Horník V., Hutař P., Fintová S., Initiation of fatigue cracks and lifetime of Ni-base superalloys at high mean stress and temperature, Procedia Structural Integrity, Vol. 7, pp. 44-49,  2017.