cz

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR

 

Technologická agentura ČR

Program TREND III
Registrační číslo: FW03010190   

Název projektu: Pokročilé technologie přesného lití nových typů odlitků lopatek a lopatkových segmentů plynových turbín a turbodmychadel z moderních superslitin se zvýšenou životností 

Realizace projektu: 1.1.2021 – 31.12.2023
Partneři: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., UJP PRAHA a. s.
 
Výsledkem projektu bude vyvinutí technologie přesného lití minimálně deseti nových typů odlitků (lopatek stacionárních plynových turbín, mezilopatkových vložek, tepelných štítů, lopatek turbodmychadel nové generace a speciálních chlazených odlitků, u kterých bude použita technologie keramických jader).
 
Technologická agentura ČR

Program TREND - FW01010519

Pokročilý proudový motor pro letecké použití
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2023
Partneři:              UNIS, a.s.
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Hlavním cílem projektu je získání nového typu motoru (proudový turbínový motor pro letecké použití) s tahem 2000-4000N do stádia funkčního vzorku. Souběžnými cíli projektu jsou vývoj potřebných komponent a systémů pro tento motor (spalovací komora, zapalování a řídicí systém).
 
 
Technologická agentura ČR

Program TREND - FW01010541

Inovativní řídicí systém pro pomocné letecké energetické jednotky
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2022
Partner: MESIT asd, s.r.o.
Cílovým řešením je vyvinout novou řídicí jednotku pro pomocné energetické jednotky (PEJ) pro letecké aplikace jako náhrady stávajících, součástkově i morálně zastarávajících řídicích jednotek, jednak pro použití v nově produkovaných PEJ, jednak jako náhradní díl pro budoucí generální opravy a opravy PEJ z provozu.
 
 
Technologická agentura ČR

Program TREND - FW01010017

Náhrada povrchových protikorozních a kluzných vrstev leteckých materiálů technologiemi šetrnějšími k životnímu prostředí
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2022
Hlavní příjemce :      Aircraft Industries, a.s.                
Další účastníci:         JIHLAVAN, a.s.                                
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.             
SVÚM a.s.                         
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Další účastník   
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Primárním cílem projektu je prostřednictvím realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje náhrada dosavadních povrchových protikorozních ochran leteckých materiálů za nové technologie, které jsou životnímu prostředí a lidskému zdraví méně škodlivé. Výstupem projektu budou ověřené technologie pro povrchové ochrany hliníkových a ocelových materiálů, které budou použity na výrobních pracovištích hlavního uchazeče a dalších účastníků projektu pro další výrobu.
 
 
Technologická agentura ČR

Program ZÉTA - TJ04000314

Aditivní výroba komponent turbínového motoru z žárupevné slitiny Inconel 939
Realizace projektu: 1.5.2020 – 30.4.2022
Partner: MESIT asd, s.r.o.
Cílem projektu je optimalizovat aditivní proces výroby a tepelné zpracování niklové superslitiny Inconel 939 pro komponenty leteckých motorů. Záměrem je plně využít tvarovou nezávislost výrobní technologie pro vznik komplexních dílů a využití simulačního softwaru ANSYS Additive manufacturing pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti výroby. Cílem je také výsledné komponenty podrobit testu v reálných pracovních podmínkách.


Technologická agentura ČR

Program TREND - FW01010519

Pokročilý proudový motor pro letecké použití
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2023
Partneři:    UNIS, a.s.
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Hlavním cílem projektu je získání nového typu motoru (proudový turbínový motor pro letecké použití) s tahem 2000-4000N do stádia funkčního vzorku. Souběžnými cíli projektu jsou vývoj potřebných komponent a systémů pro tento motor (spalovací komora, zapalování a řídicí systém).


Technologická agentura ČR

Program TREND - FW01010541

Inovativní řídicí systém pro pomocné letecké energetické jednotky
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2022
Partner: MESIT asd, s.r.o.
Cílovým řešením je vyvinout novou řídicí jednotku pro pomocné energetické jednotky (PEJ) pro letecké aplikace jako náhrady stávajících, součástkově i morálně zastarávajících řídicích jednotek, jednak pro použití v nově produkovaných PEJ, jednak jako náhradní díl pro budoucí generální opravy a opravy PEJ z provozu.


Technologická agentura ČR

Program TREND - FW01010017

Náhrada povrchových protikorozních a kluzných vrstev leteckých materiálů technologiemi šetrnějšími k životnímu prostředí
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2022
Hlavní příjemce    :    Aircraft Industries, a.s.        
Další účastníci:         JIHLAVAN, a.s.            
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.    
SVÚM a.s.        
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.    Další účastník    
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Primárním cílem projektu je prostřednictvím realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje náhrada dosavadních povrchových protikorozních ochran leteckých materiálů za nové technologie, které jsou životnímu prostředí a lidskému zdraví méně škodlivé. Výstupem projektu budou ověřené technologie pro povrchové ochrany hliníkových a ocelových materiálů, které budou použity na výrobních pracovištích hlavního uchazeče a dalších účastníků projektu pro další výrobu.


Technologická agentura ČR

Program ZÉTA - TJ04000314

Aditivní výroba komponent turbínového motoru z žárupevné slitiny Inconel 939
Realizace projektu: 1.5.2020 – 30.4.2022
Partner: MESIT asd, s.r.o.
Cílem projektu je optimalizovat aditivní proces výroby a tepelné zpracování niklové superslitiny Inconel 939 pro komponenty leteckých motorů. Záměrem je plně využít tvarovou nezávislost výrobní technologie pro vznik komplexních dílů a využití simulačního softwaru ANSYS Additive manufacturing pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti výroby. Cílem je také výsledné komponenty podrobit testu v reálných pracovních podmínkách.

 
 
Korporátní identita - Technologická agentura ČR