cz

Energetické celky

Kompletní realizace bioelektráren a teplárenských bloků.
PBS.TopImage.Btn.Scroll

Uplatnění naší produkce

Bioelektrárna Kutná Hora

Dodávka bioelektrárny v lokalitě Kutná Hora (ČR) s osazením parní kondenzační turbíny TG se svorkovým výkonem 7 MW. Pro kotel na spalování biomasy je použito jako palivo seno a sláma.

Bioelektrárna Mariánské Lázně

Dodávka bioelektrárny v lokalitě Mariánské Lázně (ČR) s osazením parní protitlakové turbíny STG II se svorkovým výkonem 1,1 MW. Pro kotel na spalování biomasy je použita jako palivo dřevní štěpka.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.