cz

EPC zakázky

Ve spolupráci s obchodními partnery nabízí První brněnská strojírna, a.s. (PBS Brno) kompletní výstavbu energetických bloků (bioelektrárny, teplárenské bloky) určených pro spalování biomasy a společnou výrobu elektrické energie a tepla.
 • Profesionální projektové týmy pro realizaci zakázek různého rozsahu a typu
 • Osvědčení subdodavatelé pro stavební části a dodávku specifického příslušenství
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Zajišťujeme kompletní projekci, konstrukci, výrobu a výstavbu energetických bloků. Nekompletujeme pouze zařízení, ale projektujeme a vyrábíme základní komponenty.
 

Jako palivo lze využít:

 • biomasa (sláma, pelety, dřevní štěpka, energetické plodiny apod.)
 • plynné palivo (zemní plyn, bioplyn, koksárenský plyn apod.)
 • kapalné palivo (nafta, benzín, petrolej, topný olej apod.)
 
Výkonové bloky jsou obvykle v rozsahu:
700 kW – 3 MW s využitím kondenzačních odběrových turbín CSTG
3 MW – 30 MW s využitím kondenzačních odběrových turbín TG

 

V rámci zakázky PBS Brno zajišťuje mimo jiné:

 • Vstupní a výstupní potrubí včetně armatur, clon, zástřiků a tepelných kompenzátorů.
 • Betonový základ pod turbosoustrojí včetně zajištění statického a dynamického výpočtu.
 • Kompletní kondenzační část včetně kondenzátoru, kondenzátních čerpadel, nízkotlakého, případně vysokotlakého ohříváku, kondenzátoru ucpávkové páry, provozní vývěvy, startovacího a havarijního ejektoru.
 • Vyvedení výkonu generátoru včetně regulace napětí, účiníku (cos ϕ) a synchronizace, vysokonapěťovou i nízkonapěťovou rozvodnu, výkonové transformátory, případně regulaci ostrovního provozu.
 • Mostový jeřáb nebo zvedací zařízení.
 • Chladící okruh včetně chladících věží, čerpadel chladící vody, jímky apod.
 • Okruhy pro výrobu a rozvody stlačeného vzduchu.
 • Kompletní zajištění měření a regulace včetně sběru, archivace a vyhodnocení dat.
 • Stavební objekty pro jednotlivá výše uvedená zařízení.
 • Ve spolupráci s finančními institucemi nabízíme svým zákazníkům zpracování různých modelů financování projektů.

Proč s námi?

Kompletní zajištění stavby

Kompletní zajištění stavby

Pro kompletní zajištění stavby spolupracuje PBS vždy jen s osvědčenými subdodavateli stavební části i specifického příslušenství dle konkrétního projektu.
Zkušený projektový tým

Zkušený projektový tým

Pro realizaci a vedení každé konkrétní zakázky je dle jejího rozsahu a typu sestaven profesionální projektový tým z pracovníků PBS.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.