Engineering

V oblasti projekce a engineeringu PBS Brno nabízí kompletní projektovou dokumentaci energetických zařízení a souvisejícího příslušenství, konstrukční činnost, zpracování technických výpočtů různých typů.
  • Komplexní zajištění technického vedení projektu
  • Tvorba projektové dokumentace
  • Konstrukční činnost a výpočty
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Dále nabízí komplexní zajištění technického řešení a vedení projektu od projektové přípravy, studií proveditelnosti, koncepčních řešení, projektové dokumentace (úvodní projekt, realizační projekt, projekt skutečného provedení) a vedení celého projektu po dobu realizace.

Po zpracování studií a Basic designu je projekt rozpracován do Detail designu. Dle dohodnutého rozsahu zahrnuje 3D model, realizační dokumentaci (prováděcí projekt), montážní dokumentaci, prováděcí projekty elektro, měření apod., návody pro obsluhu a údržbu a další.

V rámci projektové dokumentace lze zajistit i dokumentaci pro umístění stavby, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro jednání s úřady atd.

Pro konstrukční činnost, technické výpočty a tvorbu 3D modelů je využíváno moderního softwarového vybavení. V oblasti vývoje nových a inovovaných zařízení pak probíhá spolupráce s univerzitními a odbornými pracovišti formou konzultací nebo společných projektů.

Součástí nabídky služeb jsou i technické konzultace a podpora.
Engineering a další služby
Návrh koncept designu (EPC, turbínový, kotelní ostrov)
Provedení tepelného výpočtu kotle a energetických zařízení
Technická pomoc při vyhodnocení stavu provozovaných kotlů
Chemické čištění nových a provozovaných kotlů a průmyslových zařízení
Profukování rekonstruovaných kotlů a parovodů
Konzervace energetických a průmyslových zařízení

Proč s námi?

Moderní konstrukční a výpočtové nástroje

Moderní konstrukční a výpočtové nástroje

Zpracování kompletní dokumentace, výpočtů a projektů se v PBS věnuje specializovaný tým zkušených pracovníků s využitím soudobých softwarových nástrojů.
Komplexní projektové vedení zakázky

Komplexní projektové vedení zakázky

Personální zajištění a vedení celé zakázky profesionály od zadání až po instalaci zařízení je jednou ze služeb v nabídce PBS. 

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.