Rekonstrukce a modernizace kotlů

Díky více než dvousetleté zkušenosti s výrobou široké palety průmyslových kotlů vlastní konstrukce a realizaci řady energetických projektů se PBS Brno řadí mezi špičkové dodavatele služeb v oblasti energetiky.
  • Vývoj, realizace a provoz vlastních energetických zařízení
  • Tým zkušených profesionálů z praxe
  • Kvalitní projektové a výpočtové kapacity
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Jako službu nabízíme kompletní rekonstrukci kotle a jeho příslušenství, která zahrnuje vypracování studie proveditelnosti a návrh maximálně efektivního řešení. V rámci rekonstrukcí a modernizací nabízíme zákazníkům také řešení ke snižování emisí energetických zdrojů, zejména kotlů spalujících hnědé a černé uhlí, tzv. ekologizaci.

U zákazníkem objednaných služeb je pak standardem vypracování kompletního projektu dle rozsahu rekonstrukce na dodávku zařízení, montáž/demontáž kotle a příslušenství, zprovoznění zařízení, zpracování veškeré dokumentace, proškolení obsluhy a předání díla.
 
Rekonstrukce a modernizace kotlů
rekonstrukce a úpravy netlakových částí kotlů
řešení čištění zanášených ploch
rekonstrukce a opravy tlakových částí kotlů, i v souvislosti se zvýšením účinnosti kotle
úpravy a modernizace hořákových spalovacích systémů
modernizace regulace a řízení spalovacích procesů kotlů
modifikace vzduchovodů a spalinových traktů

Proč s námi?

Přizpůsobení aktuálním ekologickým normám

Přizpůsobení aktuálním ekologickým normám

Při úpravě staršího typu kotle je možné zohlednit i nové emisní limity pro konkrétní oblast, které mají vliv na povolení provozu kotle. 
Automatizace a modernizace zařízení

Automatizace a modernizace zařízení

Stávající kotel lze po dohodě se zákazníkem při rekonstrukci v mnoha směrech optimalizovat současnou technologií a usnadnit tím jeho provoz. 

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.