Rekonstrukce a modernizace turbín

První brněnská strojírna, a.s. (PBS Brno) je vlastníkem kompletní dokumentace turbosoustrojí historicky vyráběných pod značkou První brněnské strojírny.
  • Rekonstrukce a změny provozních parametrů
  • Modernizace a automatizace turbosoustrojí
  • Výměna turbosoustrojí
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Typický proces při kompletní rekonstrukci turbíny se skládá z komplexní revize celého turbosoustrojí včetně příslušenství. Rozsah služeb začíná demontáží celého turbosoustrojí včetně příslušenství, jeho kompletního proměření a indikací, následuje odborné posouzení aktuálního stavu zařízení, vypracování revizní zprávy a její konzultace se zákazníkem, zajištění veškerých nezbytných náhradních dílů, provedení nezbytných oprav a úprav, zpětnou montáž turbosoustrojí a uvedení do provozu.
Rekonstrukce a změny provozních parametrů
požadavek provozovatele na změny provozních parametrů
zlepšení provozní ekonomiky turbosoustrojí
minimum vynaložených nákladů ze strany zákazníka
kompletní přepočet turbosoustrojí
návrh průtočných částí
realizace navržených opatření a optimalizace stroje
 
Modernizace a automatizace turbosoustrojí
požadavek provozovatele na modernizaci
modernizace a automatizace starších typů turbosoustrojí
zvýšení technické úrovně stávajících turbosoustrojí při zachování stávajícího zařízení
dosažení optimálních výsledků provozu turbosoustrojí
zvýšení celkové účinnosti bloku
minimalizace výkonových a energetických ztrát
 
Výměna turbosoustrojí
požadavek provozovatele na kompletní výměnu turbosoustrojí
zachování stávající stavební části
zachování poháněného zařízení i navazujících provozních souborů
výměna turbosoustrojí na hranici životnosti za nové
výměna turbosoustrojí na hranici životnosti za modernizované
navrhneme nový typ, který optimálně vyhovuje novým požadavkům technologie

Proč s námi?

Optimalizace provozních parametrů

Optimalizace provozních parametrů

Při realizaci rekonstrukce turbosoustrojí lze po důkladné úvodní analýze aktuálního stavu zařízení optimalizovat provozní parametry podle nových požadavků zákazníka.
Kompletní modernizace zařízení

Kompletní modernizace zařízení

Původní turbína může být po dohodě se zákazníkem při rekonstrukci osazena současnou technologií za účelem optimálního využití potenciálu daného zařízení. 

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.