Horkovodní kotle

Kompaktní horkovodní kotle jsou navrženy jako horizontální s nuceným průtokem vody.
  • Snadná instalace horkovodních kotlů v místě realizace
  • Certifikovaní technici pro uvedení kotle do provozu
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Spalovací komora s membránovými obvodovými stěnami má v čelní stěněumístěny hořáky. Na konci spalovací komory je umístěn první konvekční svazek. Další konvekční svazek se nachází v plechovém kanále navazujícím na spalovací komoru. Trubkový systém spalovací komory kotle je samonosný. Dokonalá těsnost membránového provedení spalovací komory a vnitřního oplechování konvekčního svazku umožňuje přetlakové spalování. Izolace vnějšího pláště je z minerální plsti, kryté vnějším oplechováním. Zazdívka je pouze okolo hořáků, pozorovacích otvorů a dvířek. Pro zajištění přístupu ke spodní části je kotel uložen na podpěrnou konstrukci.  

Kotel se dodává jako jeden blok kompletně smontovaný ve výrobním závodě, pouze části, které přesahují dopravní profil, nebo by se mohly při dopravěpoškodit, jsou demontovány. Kotle o výkonu nad 30 MWt jsou dodávány v blocích, které jsou na staveništi jednoduše smontovatelné. Vybavení hořáku umožňuje automatický provoz, tj. programový start, regulaci výkonu a blokování chodu od zabezpečovacích prvků vlastního kotle i hořáku. Součástí dodávky horkovodního kotle jsou rovněžjeho nosná konstrukce, vstupní a výstupní propojovací potrubí a armatury, polní instrumentace a řídící systém kotle a hořáků. 
Technické parametry Horkovodní kotle
Výkon 5 MWt – 150 MWt 
Palivo plyn, olej, biomasa, uhlí 
Účinnost dle výhřevnosti paliva

Proč s námi?

Horizontální konstrukce kotlů

Horizontální konstrukce kotlů

Kotle jsou dodávány jako jeden blok kompletně smontovaný ve výrobě a na místě instalace se již připojí pouze části přesahující plánovaný dopravní profil.  
Výkon 10 až 100 MWt

Výkon 10 až 100 MWt

Široké rozpětí výrobní řady horkovodních kotlů podle jejich výkonu umožňuje navrhnout a dodat zařízení přesně podle požadavků zákazníka.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.