Kotle na spalování RDF

Průmyslové kotle založené na vlastním vývoji a konstrukci První brněnské strojírny a.s. (PBS Brno) pro využití komunálního odpadu.
  • Kotle umožňují efektivní ekologické spalování komunálního odpadu
  • Využití moderních metod pro dlouhou životnost zařízení
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Při konstrukci a vývoji kotle bylo dosaženo optimálního návrhu řešení pro co nejlepší spalování uvedeného paliva. U kotle je zajištěna maximální ochrana proti nepříznivým vlivům spalování, především s ohledem na možnost chlorové koroze. Předpokládané palivo má velké rozmezí výhřevnosti, obsahu vody a popela.  

Velká pozornost byla věnována emisím NOx. Ve spolupráci s Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství v Brně byla vypracována studie zabývající se konverzí dusíku v palivu na NOx ve spalinách. Na základě této studie byla spalovací komora navržena tak, aby bylo u emisí NOx dosaženo maximálního potlačení jejích tvorby. Vzniklé NOx jsou následně redukovány metodou SNCR (Selektivní nekatalytická redukce).  
Technické parametry Kotle na spalování RDF
Výkon do 100 t/h
Tlak do 4,5 MPa
Palivo vytříděný komunální odpad
Účinnost 82-90% (dle výhřevnosti paliva)

Proč s námi?

Vlastní konstrukční řešení kotlů

Vlastní konstrukční řešení kotlů

Kotle pro spalování RDF umožňují efektivní ekologické spalování komunálního odpadu a lze je provozovat i v okolí obytné zástavby.
Kvalitní ochrana proti chlorové korozi

Kvalitní ochrana proti chlorové korozi

U všech zařízení PBS je použito moderních metod pro zajištění dlouhé životnosti a bezproblémového chodu kotle.

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.