Kotle na spalování biomasy

Parní kotle vlastní konstrukce určené pro spalování biomasy.
  • Vlastní konstrukční řešení průmyslových kotlů
  • Využití moderní technologie s důrazem na ekologický provoz
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Parní kotel na spalování biomasy je obvykle koncipován jako kotel s dvěma vertikálními membránovými tahy a s jedním nechlazeným tahem. První tah tvoří sálavá plocha spalovací komory. Ve druhém membránovém tahu jsou umístěny tři přehříváky. V nechlazeném tahu se nacházejí svazky EKA a ohříváku vzduchu. Konstrukce jednotlivých částí kotle je provedena tak, aby se zabránilo nalepování popílku na svazcích konvekčních ploch a nedocházelo k abrazi ploch.  

Spalování biomasy probíhá na roštu s přívodem spalovacího vzduchu pod rošt a v několika úrovních nad roštem. Rošt je pásový nebo vibrační podle druhu a vlhkosti spalované biomasy. Při spalování kontaminované biomasy nebo paliva s vysoký obsahem chloru je spalovací komora chráněna proti chlorové korozi pokovením nebo omazem keramického materiálu.

K dodávce kotle patří veškerá příslušenství, ventilátory, ofukovače, propojovací potrubí, armatury, měření, elektroinstalace a řídící systém.  
Technické parametry Kotle na spalování biomasy
Výkon 10-100 t/h.
Tlak do 8 MPa
Palivo biomasa –sláma, dřevní odpad,..
Účinnost 88-92,5% (dle výhřevnosti paliva)

Proč s námi?

Využití paliv z místních zdrojů

Využití paliv z místních zdrojů

Moderní řešení pro efektivní využití místních zdrojů paliva nabízejí kotle PBS na spalování biomasy.
Maximálně ekologický provoz

Maximálně ekologický provoz

Teplárny a elektrárny osazené kotlem na biomasu jsou navrženy dle soudobých předpisů pro ekologický provoz. 

Servis, náhradní díly a generální opravy energetických zařízení

Svým zákazníkům nabízíme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů.

Zajišťujeme veškeré opravy a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.