Kontaktujte nás
Pavel Doubek
Pavel Doubek
Pavel Doubek
Oddělení kvality | Nedestruktivní zkoušení

Nedestruktivní zkoušení

Nedestruktivní testování provádíme na pracovištích splňujících nejpřísnější požadavky na kvalitu.
  • Kapilární zkouška (penetrační zkouška)
  • Radiografická zkouška (RTG zkouška)
  • Magnetická zkouška
PBS.TopImage.Btn.Scroll
Defektoskopické zkoušky prováděné v PBS jsou certifikovány podle mezinárodně uznávané certifikace NADCAP (RTF a PT) a dalšími certifikačními orgány. Provádění nedestruktivní defektoskopie je zabezpečeno personálem certifikovaným dle standardu pro letecký průmysl NAS410/EN4179 a dle evropského standardu EN ISO 9712. 

PBS disponuje interním L3 a interním auditorem NDT procesů pro všechny uvedené NDT metody a personálem certifikovaným min. jako L2. 

Druhy zkoušek

 

Kapilární zkouška (PT)

Kapilární zkouška je NDT zkouška využívaná pro identifikaci trhlin a vad na zkoušeném povrchu. Kapilární zkoušku provádíme dle standardu ASTM E 1417, v linkách s použitím fluorescenčních prostředků (penetrantů) od střední citlivosti až po velmi vysokou citlivost. S penetranty o vysoké a velmi vysoké citlivosti lze zkoušet kusy do velikosti 400 mm.
Za použití penetrantů o střední citlivosti provádíme penetrační zkoušky kusů o průměru do 700 mm a výšce do 400 mm. Rozměrnější výrobky lze zkoušet přenosnými fluorescenčními, nebo přenosnými penetračními prostředky.

Radiografická zkouška (RT)

RTG zkoušku neboli prozařování kovových či nekovových látek provádíme v PBS digitální nebo filmovou radiografií s RTG lampami o špičkovém napětí 450 kV (reálná prozařitelnost při zachování citlivosti cca 60 mm Fe).

Radiografie s využitím digitálního detektoru (RTNF – DR) dle ASTM E 2698

  • RTG kabina XRH222M, 5-ti osý manipulátor

  • Lampa COMET, 450 kV, ohniska 1,2 / 0,4

  • Detektor Varex 4343HE, 139µm


Radiografie s využitím filmu (RTF) dle ASTM E 1742 

  • RTG lampa YXLON 450 kV, stacionární, ohniska 5,5 / 2,5

  • Filmy třídy D2 – D7, rozměry do 35x43 cm

  • Automatické vyvolávání

Magnetická zkouška

Tento typ nedestruktivní zkoušky je vhodný pro odhalení trhlin a vad na zkoušeném povrchu. Magnetická zkouška se provádí na stacionárním magnetizéru FWDC s použitím fluorescenční magnetické suspenze dle ASTM E1444. Maximální rozměr výrobku zkoušeného stacionárním magnetizérem je omezen na 20 mm průměru a 600 mm délky součásti. Zkoušky svarů a rozměrnějších výrobků jsou prováděny magnetickým jhem AC. 

Proč s námi?

Certifikace NADCAP

Certifikace NADCAP

Splnění těch nejpřísnějších požadavků na kvalitu prováděné defektoskopie v PBS dokazuje získaná akreditace NADCAP.
Kvalifikovaný a zkušený personál

Kvalifikovaný a zkušený personál

Všechny prováděné zkoušky v rámci nedestruktivního testování provádí v PBS spolehlivý a zkušený personál.