cz

PBS partnerem 28. ročníku konference „Kotle a energetická zařízení“ 11.-13.3. v Brně

Své zkušenosti opřené o projekty výstavby horkovodního kotle na biomasu a parních kotlů na spalování koksárenského plynu, které jsou ve fázi realizace, představí ve své prezentaci zástupci PBS Brno.
 
 PBS partnerem 28. ročníku konference „Kotle a energetická zařízení“ 11.-13.3. v Brně
Konference KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ se bude konat ve dnech 11. 3. – 13. 3. 2019 v KONGRESOVÉM CENTRU hotelu VORONĚŽ I, Brno. 


Program je věnován problematice výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. 
Odborníci z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby. Část konference bude věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií.

Bližší informace najdete na: http://www.konference-kotle.cz/ 
kotle-logo-1.gif