cz

Seriál: Historie PBS Velká Bíteš

Ve Velké Bíteši si letos připomínáme významné výročí, před 70 lety byl založen výrobní areál PBS Velká Bíteš. Jaké byly začátky, jaký byl význam továrny pro region Velkobítešska a kdo byli tehdejší zaměstnanci? V jednotlivých vydáních časopisu Ozvěny se ohlédneme do minulosti  a připomeneme si dobu před 70 lety.
Seriál: Historie PBS Velká Bíteš

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Věděli jste, že na místě dnešního areálu PBS Velká Bíteš měla původně stát továrna Vítkovických železáren? První „úřední“ zmínka o zavedení průmyslové výroby ve Velké Bíteši se datuje k roku 1946. Tehdejšími zástupci ministerstva průmyslu byla přislíbena pomoc při hledání vhodného průmyslového odvětví. V potaz byly brány i takové aspekty jako fakt, že Velkou Bíteší nevede železnice.
V průběhu let 1946 - 1947 dostávalo jednání v záležitosti průmyslové výroby v Bíteši konkrétní podobu. Rada místního národního výboru 2. srpna 1948 rozhodla, že výrobní závod budou stavět Vítkovické železárny na tehdy relativně vzdáleném pozemku ve směru na Vlkov. Již 4. srpna 1948 byla sepsána prozatímní kupní smlouva, cena 1 m2 byla určena částkou 5 Kčs.  

V dubnu 1949 zahájili stavební práce Československé stavební závody (ČSSZ) Brno. Zajímavé je, že někteří zaměstnanci ČSSZ byli následně zaměstnáni v novém výrobním závodu. 
V polovině roku 1950 Vítkovické železárny započaly přípravné práce na zahájení výroby. V říjnu 1950 byly výrobní objekty předány První brněnské strojírně v Brně a postupně nabíhala výroba. V této počáteční etapě se jednalo zejména o výrobu sbíječek a součásti hornického a hutnického pneumatického nářadí pro Vítkovické železárny.